İstanbul Üniversitesi

Başlatan Tekyürek, 01 Ağustos 2014, 01:11:45

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
İstanbul Üniversitesi (kısaca İÜ), İstanbul'da bulunan devlet üniversitesidir.

18 Kasım 1933'de Türkiye'nin ilk ve tek üniversitesi olarak öğrenim hayatına başlamış olan kurum, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ilk Avrupa tarzı üniversite olarak kabul edilen Darülfünun'un doğrudan devamıdır. Ayrıca okulun bazı birimleri temelleri İstanbul'un fethinin ertesi günü 30 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet'in emriyle kurulan Sahn-ı Seman medreselerine kadar dayandığından okulun kuruluşu bu tarihe kadar uzanır.[7] Bugünkü hali 1933'te kurulmuştur.[8]

2011 yılında, "Dünyanın en iyi 500 üniversitesi" sıralamasına Türkiye'den giren tek üniversitededir.[9] İstanbul Üniversitesi dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında 2006'dan beri yer almaktadır.[10][11] Üniversite, aynı zamanda Asya Pasifik bölgesinin en iyi 100 üniversitesi arasındadır.[12][13] Üniversitede yaklaşık 73.000 lisansüstü, lisans ve ön lisans öğrencisi öğrenim görmektedir. Bu yükseköğretim işlemi 12000 öğretim üyesi ve öğretim elemanı tarafından gerçekleştirilmektedir.


Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap
Tarihçe
Osmanlı dönemi

Osmanlı Devleti'nde Avrupa tarzında modern bir üniversite kurma girişimleri 1846'da başlamıştır. 1863, 1870 ve 1874'teki başarısız denemelerden sonra nihayet II. Abdülhamit'in fermanıyla 31 Ağustos 1900'de Darülfünûn-ı Şahane adı verilen ilk üniversite açılmıştır. İstanbul Üniversitesi, işte bu kurumun doğrudan devamıdır.
Cumhuriyet'in İlk Yılları
Osmanlı Devleti'nde bir dönem Harbiye Nezareti (Savaş Bakanlığı) olarak kullanılan İstanbul Üniversitesi rektörlük binası ve önünde bulunan Atatürk anıtı
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul Üniversitesi ziyareti, 2 Temmuz 1933

Türkiye Cumhuriyeti 21 Nisan 1924 tarihli ve 493 sayılı Kanun'la İstanbul Darülfünunu'nun tüzel kişiliğini tanıdı.

Lağvedilen Fatih ve Süleymaniye Medreseleri, 7 Ekim 1925'de Darülfünun'a bağlı İlahiyat Fakültesi olarak "reorganize" edildi. (1925-26 ders yılında 284 talebesi olan bu fakülte, 1933 Üniversite Reformu sonucunda Yüksek İslam Enstitüsüne çevrildi, ertesi yıl sadece 20 öğrencisi kaldığından kapatıldı.)

4 Mart 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla ilk ve orta öğretimi devletleştiren Cumhuriyet yönetimi, Darülfünun'un özerk statüsüne kuşku ile yaklaşmıştır.

Yönetim ile üniversiteyi karşı karşıya getiren ilk olay, 1923'te Cumhuriyet'in ilanı üzerine bir kutlama mesajı gönderilmesi teklifine, Darülfünun Talebe Birliği genel kurulunun, "üniversitenin siyasi akımların dışında kalması kanaatiyle" karşı çıkması oldu.[14]

İkinci bir olay, harf devrimi konusunda bazı Darülfünun hocalarının çekinceler ifade etmeleri idi. Ancak bardağı taşıran damla, Atatürk'ün 1930'dan itibaren benimsediği Türk tarih ve dil tezlerine Darülfünun'un ilgi göstermemesidir. 1930 Aralığındaki Darülfünun ziyareti sırasında, "Ankara, Ege, Aka, Eti, ata, arkeos, amiral, kaptan" kelimelerinin kökeni hakkında sınadığı bazı profesörlerin kuşkucu yaklaşımları, Atatürk'ü kızdırmıştır.

1932 Türk Tarih Kongresinde, bazı profesörlerin (Mehmet Ali Ayni ve Zeki Velidi Togan gibi) açıkça, bazılarının tevil ve yumuşatma yoluyla Gazi'nin tezlerine karşı çıkmaları, Darülfünun'un sonunu getirdi. İlhan Başgöz'ün deyimiyle:

    "Bu kongrede İstanbul Darülfünunundan bazı öğretmenler resmi dil ve tarih görüşlerini eleştirmek cesaretini gösterirler. Mustafa Kemal'in öz ilgi ve desteği ile yürütülen ve hükümetin kültür politikası halini alan bu iki görüşün Üniversitede destek bulamaması bir yana, bir de eleştirilmesi Ankara'da şiddetli tepki yaratır."[15]

Kongreden iki ay sonra sonra, Türk tarih tezinin ateşli savunucusu, eski İstiklal Mahkemesi hakimi Dr. Reşit Galip Maarif Vekili tayin edilerek, üniversiteye çeki düzen vermekle görevlendirildi.Bu kapsamda, İsviçreli eğitimci Albert Malche ülkeye çağrılarak, Darülfünun'un üzerine bir rapor yazması sağlandı. Profesör Malche'nin yazdığı olumsuz rapor üzerine 1933 Temmuzunda çıkarılan 2252 sayılı yasa ile Darülfünun ve ona bağlı bütün kurumlar, kadro ve örgütüyle lağvedildi. Yerine İstanbul'da Maarif Vekâletine bağlı yeni bir üniversite kurulması öngörüldü. İstanbul Üniversitesi 1 Ağustos 1933'te yeni bir kadro ve yapıyla açıldı. 18 Kasım 1933'te Türkiye'nin "ilk ve tek" üniversitesi olarak eğitime başladı.
1946-günümüz
Arka yüzünde İstanbul Üniversitesi ana kapısı çizimi bulunan 500 Türk lirası. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın altıncı emisyon banknotlarından olan bu banknot 1971 yılında tedavüle girmiş, 1984 yılında tedavülden kaldırılmıştır.

Bugün İstanbul Üniversitesi 6 Eylül 1981 tarihli 2547 sayılı (YÖK)Yüksek Öğrenim Kanunu hükümlerine tabi olarak çalışmakta olduğundan özerkliğini önemli ölçüde yitirmiştir.
Amblem
İstanbul Darülfünun 'u 1933 yılında bir yasayla İstanbul Üniversitesi olduktan sonra kullanılan ilk logo.

İstanbul Üniversitesi'nin simgesi olan "yılanlı amblem" 1243 tarihli Selçuklu Şifa Yurdu motiflerinden Prof. Süheyl Ünver tarafından ilham alınarak tasarlanmıştır.
Yerleşkeleri
İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampusu bahçesinde bulunan, Doğu Romalılar'dan kalma kalıntılar

İstanbul'un çeşitli semtlerinde bulunan kampuslerde eğitim faaliyetleri göstermektedir.

    Avcılar
    Bahçeköy
    Beyazıt
    Vezneciler
    Cerrahpaşa
    Çapa
    Bakırköy
    Şişli (Mecidiyeköy)
    Kadıköy
    Büyükçekmece
    Silivri

Akademik birimler
İstanbul Üniversitesi rektörlük binasının içi

    Fakülteler
        Hukuk Fakültesi
        Siyasal Bilgiler Fakültesi
        İstanbul Tıp Fakültesi
        Edebiyat Fakültesi
        Fen Fakültesi
        İktisat Fakültesi
        İletişim Fakültesi
        Orman Fakültesi
        Eczacılık Fakültesi
        Diş Hekimliği Fakültesi
        Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
        İşletme Fakültesi
        Veteriner Fakültesi
        Mühendislik Fakültesi
        Su Ürünleri Fakültesi
        İlahiyat Fakültesi
        Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
        Sağlık Bilimleri Fakültesi
        Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
        Florence Nightingal​​​e Hemşirelik Fakültesi

    Bölümler
        Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
        Enformatik Bölümü
        Güzel Sanatlar Bölümü
        Türk Dili Bölümü
        Yabancı Diller Bölümü

    Yüksek Okullar
        Adalet Meslek Yüksekokulu
        Bakırköy Sağlık Yüksekokulu
        Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
        Devlet Konservatuarı
        Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
        Ormancılık Meslek Yüksekokulu
        Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
        Sapanca Su Ürünleri Meslek Yüksekokulu
        Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
        Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
        Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu
        Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulu

    Enstitüler
        Adli Tıp Enstitüsü
        Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Enstitüsü
        Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü
        Çocuk Sağlığı Enstitüsü
        Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü
        Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü
        Fen Bilimleri Enstitüsü
        İşletme İktisadı Enstitüsü
        Kardiyoloji Enstitüsü
        Nörolojik Bilimler Enstitüsü
        Onkoloji Enstitüsü
        Sağlık Bilimleri Enstitüsü
        Sosyal Bilimler Enstitüsü

Araştırma merkezleri

    Bankacılık Araştırma Merkezi
    Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
    Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Araştırma ve Uygulama Merkezi
    Gözlemevi Araştırma ve Uygulama Merkezi
    İleri Analizler Laboratuvarı
    İnsan Hakları Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi
    İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi
    Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
    Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Münasebetler Araştırma ve Uygulama Merkezi
    Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kaynakça

    ^ İstanbul Üniversitesi tarihçesi
    ^ "İstanbul Üniversitesi - Fakülteler". Erişim tarihi: 2 Ocak 2012.
    ^ "İstanbul Üniversitesi - Yüksekokullar". Erişim tarihi: 2 Ocak 2012.
    ^ "İstanbul Üniversitesi - Enstitüler". Erişim tarihi: 2 Ocak 2012.
    ^ "İstanbul Üniversitesi - Tıp Fakültesi'ne Bağlı Merkezler". Erişim tarihi: 2 Ocak 2012.
    ^ "İstanbul Üniversitesi - Rektörlüğe Bağlı Merkezler". Erişim tarihi: 2 Ocak 2012.
    ^ İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi web sitesi, Erişim tarihi:20.08.2011
    ^ Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap
    ^ Academic Ranking of World Universities 2011 - Top 500 World Universities
    ^ Academic Ranking of World Universities 2008 - Top 500 World Universities
    ^ Academic Ranking of World Universities 2007 - Top 500 World Universities
    ^ Academic Ranking of World Universities 2008 - Top 100 Asia Pacific Universities
    ^ Academic Ranking of World Universities 2007 - Top 100 Asia Pacific Universities
    ^ Tarık Zafer Tunaya, Devrim Hareketleri İçinde Atatürk ve Atatürkçülük, İstanbul 1994, sf. 163.
    ^ İlhan Başgöz & Howard E. Wilson, Türkiye Cumhuriyetinde Eğitim ve Atatürk, Ankara 1968, sf. 179-180.


Linkback: İstanbul Üniversitesi
  • Gösterim 2,470 
  • Herşey Genel Paylaşım
  • 0 Yanıtlar


Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap


Paylaş whatsappPaylaş facebookPaylaş linkedinPaylaş twitterPaylaş myspacePaylaş redditPaylaş diggPaylaş stumblePaylaş technoratiPaylaş delicious

Benzer Konular (5)

Yanıtlar: 0
Gösterim: 2388

Yanıtlar: 0
Gösterim: 2400

Yanıtlar: 0
Gösterim: 2134

Yanıtlar: 0
Gösterim: 2182


İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Replikacep.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Replikacep.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
Footer menü
Hakkımızda
Bize Ulaşın
Biz Kimiz
Hizmetlerimiz