Cumhuriyet Tarihi Ekonomi Kronolojisi 1923 – 1938- 1

Başlatan Tekyürek, 25 Ekim 2014, 03:38:31

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

17 Şubat 1923 â€" 10 Kasım 1938

17 Şubat 1923

İzmir’de Türkiye İktisat Kongresi toplandı.

24 Temmuz 1923

Lozan Antlaşması imzalandı.

29 Ekim 1923

Türkiye Cumhuriyeti ilan edildi. Yeni Türk devletinin ilk cumhurbaşkanlığına oybirliğiyle Gazi Mustafa Kemal seçildi.

18 Ocak 1924

İstanbul’da Milli Türk Ticaret Birliği Kongresi toplandı.

3 Mart 1924

TBMM Halifelik’in kaldırılmasına karar verdi.

1 Nisan 1924

Ergani Bakır İşletmeleri devletleştirildi.

3 Nisan 1924

1908 Temmuz’undan 1923 sonuna kadar devlet alacak ve borçlarını tasfiye eden kanun TBMM’de kabul edildi.

21 Nisan 1924

Ziraat Bankası’nın üreticilere kredi açmasına ilişkin kanun kabul edildi.

23 Nisan 1924

Anadolu-Bağdat Demiryolu’nun devletçe satın alınmasını öngören kanun kabul edildi.

14 Mayıs 1924

Türkiye Taş Kömürü Kurumu Zonguldak’ta kuruldu. Taşkömürü üretimi ve maden işleme üniteleriyle entegre bir tesise sahip olan TTK, Zonguldak’ın da sembolü haline geldi. Türkiye taşkömürü ihtiyacının büyük bir bölümü de bu fabrika tarafından sağlanıyor.

24 Mayıs 1924

Devlet Demiryolları Müdürüyet Umumiyesi (genel müdürlüğü) kuruldu.

3 Ağustos 1924

Cumhuriyet döneminin ilk madeni paraları tedavüle çıktı.

4 Ağustos 1924

Lozan Antlaşması yürürlüğe girdi.

12 Ağustos 1924

Cumhuriyet Türkiyesi’nin ilk işçi kuruluşlarından biri olan Amele Teali (yükselme) cemiyeti kuruldu. Cemiyet Başkanlığına Sabri Bey getirildi.

26 Ağustos 1924

“Türkiye İş Bankası” kuruldu. 1 milyon sermayesi olan bankanın genel müdürlüğüne Celal Bey (Bayar) getirildi.

17 Eylül 1924

Türkiye Tütüncüler Bankası ve Yaşarbank kuruldu. Kuruluş bankacılık kuruluşu yapıyor.

21 Eylül 1924

Samsun-Çarşamba Demiryolu’nun temeli Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal tarafından atıldı. Gazi törende yaptığı konuşmada “Bu memlekete iki şey gerek. Yol ve okul” dedi.

10 Ekim 1924

Ankara-Sivas Demiryolu’nun yapımına başlandı.

23 Ekim 1924

Türkiye, Uluslararası Eşya Taşımacılığı Antlaşması’nı imzaladı.

17 Kasım 1924

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk muhalefet partisi “Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası” kuruldu.

1 Ocak 1925

Türkiye Lozan Antlaşması’nın ilgili hükmü uyarınca “gümrük vergisi” uygulamasına başladı.

19 Ocak 1925

Yol Mükellefiyeti Kanunu TBMM’de kabul edildi. Bakanlar Kurulu, gümrük vergisinin kapsamına Amerikan mallarının da alınmasını kararlaştırdı.

16 Şubat 1925

Havacılığı yaygınlaştırmak, ordunun hava gücünü artırmak amacıyla “Türk Tayyare Cemiyeti” kuruldu. Cemiyet, daha sonra Türk Hava Kurumu adını alacaktır.

17 Şubat 1925

Osmanlı İmparatorluğu döneminde üreticiyi büyük sıkıntıya sokan, ürünün değerinin onda birini devlete vermeyi zorunlu kılan “aşar vergisi” kaldırıldı.

1 Mart 1925

Fransız tütün rejisi devletleştirildi.

8 Mart 1925

Cumhuriyet döneminin ilk milli sigorta şirketi olan “Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi” kuruldu.

31 Mart 1925

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi kuruldu. Daha sonra Türkiye İş Bankası’nın kontrolüne giren sigorta şirketi hayat sigortası dışı bütün branşlarda faaliyet gÅ¡steriyor.

5 Nisan 1925

Türkiye’de şeker fabrikaları kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi.

16 Nisan 1925

Kütahya-Tavşanlı Demiryolu’nun yapımına ilişkin kanun kabul edildi.

17 Nisan 1925

Ankara-Yahşihan demiryolu hattı genişletilerek hizmete açıldı.

19 Nisan 1925

Sanayi ve Maadin (Madenler) Bankası’nın kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi.

22 Nisan 1925

Ticaret ve sanayi odaları kurulmasını öngören kanun kabul edildi.

5 Mayıs 1925

Ankara’da uzmanların “burada ot bile bitmez” dediği alanda, Atatürk’ün isteğiyle “Gazi Orman Çiftliği’nin” kurulmasına başlandı.

3 Haziran 1925

Bakanlar Kurulu, Ankara İstiklal Mahkemesi’nin teklifiyle Cumhuriyet’in ilk muhalefet partisi olan “Terakkiperver Fırka”yı kapattı. Partinin kapatılmasına gerekçe olarak “irticayı körüklemesi” gösteriliyor.

14 Haziran 1925

Cumhuriyet’in ilk şeker fabrikası, Alpullu’da üretime başladı.

1 Temmuz 1925

Paris’te Osmanlı borçlarının ödenmesi ile ilgili komisyon çalışmaya başladı.

29 Temmuz 1925

İstanbul’da “liman işçileri inhisarı” kuruldu.

5 Ağustos 1925

İzmir Liman ve Körfez İşleri İnhisarı TAŞ kuruldu.

14 Ağustos 1925

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk posta pulları tedavüle çıkarıldı.

15 Ağustos 1925

Kayseri’de tayyare ve motor fabrikası kurulması için Junkers Firması’yla antlaşma imzalandı.

27 Ağustos 1925

Mustafa Kemal, İnebolu Türk Ocağı’nda yaptığı konuşma ile şapka devriminin yapılacağını açıkladı”Bu serpuşun adına şapka denir.”

1 Ekim 1925

Bursa Dokuma Fabrikası’nın temeli, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’in de hazır bulunduğu törenle atıldı. Bursa’da faaliyet gÅ¡steren şirket, ipek üretimi yapıyor.

5 Ekim 1925

İlk ‘cumhuriyet altını’ İstanbul Darphanesi’nde basıldı.

14 Ekim 1925

Türkiye’nin ilk betonarme köprüsü Menderes Nehri üzerinde yapıldı. Köprü 75 metre uzunluğunda.

12 Aralık 1925

Ankara-Ereğli demiryolunun yapımına ilişkin kanun kabul edildi.

20 Aralık 1925

Yeşilhan, Yerköy demiryolu hattı işletmeye açıldı.

22 Aralık 1925

Alpullu Şeker Fabrikası’nın temeli atıldı.

26 Aralık 1925

Türkiye’de uluslararası takvim ve saatin kullanılmasına ilişkin kanun kabul edildi.

1 Ocak 1926

Gece yarısından itibaren uluslararası takvim ve saati kullanmaya başladık.

8 Ocak 1926

Emlak ve Eytam (Yetimler) Bankası kuruldu.

9 Ocak 1926

Türkiye’de piyango düzenleme hakkını Tayyare Cemiyeti’ne veren kanun kabul edildi.

12 Ocak 1926

Tedavülde bulunan Osmanlı banknotlarının yerine yeni banknot çıkarılmasına ilişkin kanun kabul edildi.

14 Ocak 1926

Mali yılın 1 Mart yerine 1 Haziran’da başlamasına ilişkin kanun kabul edildi. Borçlanma Kanunu TBMM’de kabul edildi.

25 Ocak 1926

Şeker, petrol ve benzin tekeli hakkında kanun TBMM’de kabul edildi.

1 Şubat 1926

Ankara-Eskişehir Demiryolu’ndaki ilk istasyon olan Gazi İstasyonu törenle açıldı.

13 Şubat 1926

Savurganlıkla mücadele amacıyla “Men-i İsrafat Kanunu” kabul edildi.

17 Şubat 1926

Türk Medeni Kanunu kabul edildi.

18 Şubat 1926

Türkiye ile Amerika arasında geçici ticaret antlaşması imzalandı.

27 Şubat 1926

Temettü vergisi yerine kazanç vergisi alınmasına ilişkin kanun kabul edildi.

11 Mart 1926

Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında ticaret antlaşması imzalandı.

17 Mart 1926

Kayseri-Ulukışla demiryolunun yapılmasını öngören kanun kabul edildi. Yapılacak hattın uzunluğu 196 kilometre.

22 Mart 1926

İçki İnhisarı’nın (tekelinin) devlete ait olmasını öngören kanun kabul edildi.

24 Mart 1926

Türkiye’de petrol arama çalışmalarının ve petrol kuyuları işletmesinin devlet tarafından yapılmasına ilişkin kanun kabul edildi.

25 Mart 1926

Türkiye ile Almanya arasında geçici ticaret antlaşması imzalandı.

1 Nisan 1926

İstanbul Borsası Bahçekapı’daki 4. Vakıf Han’a taşındı.

19 Nisan 1926

Türk karasularında deniz nakliyatı, yolcu taşımacılığı ve her türlü liman hizmetlerinin Türk bandıralı gemiler tarafından yapılmasına ilişkin kanun kabul edildi. Yabancılara verilen imtiyazlar iptal edildi. Kabotaj Kanunu 1 Temmuz 1926′da yürürlüğe girecek.

30 Nisan 1926

Samsun-Kavak demiryolu hizmete girdi.

3 Mayıs 1926

Devlet İstatistik Umum Müdürlüğü kuruldu.

22 Mayıs 1926

Emlak ve Eytam Bankası Kanunu TBMM’de kabul edildi.

29 Mayıs 1926

Ankara’da otomatik telefon şebekesi kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi.

2 Haziran 1926

Türkiye ile Finlandiya arasında ticaret antlaşması imzalandı.

5 Haziran 1926

Musul sorunu, Türkiye, İngiltere ve Irak arasındaki Ankara’da imzalanan antlaşma ile çözümlendi.

12 Haziran 1926

Genç Türkiye Cumhuriyeti’ni Avrupalılar’a tanıtmak amacıyla “yüzer sergi” haline dönüştürülen Karadeniz Gemisi İstanbul’dan hareket etti. İsveç’e kadar gidip dönecek olan gemide yerli ürünler ve çeşitli sanat eserleri sergileniyor. Gemi uğradığı limanlarda halkın ziyaretine açılacak.

17 Haziran 1926

Kadıköy Su Şirketi devletleştirildi.

28 Haziran 1926

Yeni Ticaret Kanunu kabul edildi.

1 Temmuz 1926

Kabotaj Kanunu yürürlüğe girdi. Bu tarih, daha sonra bayram olarak kutlanacaktır. Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdi.

21 Temmuz 1926

İstanbul Tramvay Şirketi’nin imtiyaz süresi uzatıldı.

11 Eylül 1926

Ankara otomatik telefon santralı hizmete girdi.

4 Ekim 1926

Medeni Kanun yürürlüğe girdi. Borçlar Kanunu yürürlüğe girdi. Ticaret Kanunu yürürlüğe girdi.

6 Ekim 1926

Kayseri Uçak ve Motor Fabrikası açıldı.

26 Kasım 1926

Alpullu Şeker Fabrikası işletmeye açıldı.

17 Aralık 1926

Uşak Şeker Fabrikası işletmeye açıldı.
Linkback: Cumhuriyet Tarihi Ekonomi Kronolojisi 1923 – 1938- 1


  • Android version: Android 10
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
  • Gösterim 1,395 
  • Haber Köşesi (Herşey)
  • 0 Yanıt

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

Yasal Uyarı

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Replikacep.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Replikacep.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.