Ana Menü Android Telefon Yazılım Rom Destek Teknoloji Sitesi


Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Başlatan Tekyürek, 01 Ağustos 2014, 02:41:42

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.Orta Doğu Teknik Üniversitesi ya da kısaca ODTÜ[12], 15 Kasım 1956[1][2] tarihinde, zamanın Türkiye Cumhuriyeti başbakanı Adnan Menderes, Karayolları Genel Müdürü Vecdi Diker ve bir grup İTÜ'lü akademisyenler tarafından[13] Ankara'da kurulan bir devlet üniversitesidir. Mersin'de bulunan Deniz Bilimleri Enstitüsü ve KKTC'de bulunan ODTÜ KKK (Kuzey Kıbrıs Kampüsü) dışında bütün binaları aynı kampüstedir. 2009 yılına kadar 90.000'in üzerinde mezun veren üniversitenin,eğitim dili İngilizcedir.
Ankara Metrosu'ndaki ODTÜ durağında bulunan ODTÜ Bilim Ağacı tasviri.

Üniversitenin amacı, öğretim, araştırma ve toplum hizmetleri etkinliklerini evrensel standartlarda yürüterek, toplumun ve insanlığın toplumsal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimi için bilgiye ulaşmak, bilgiyi üretmek, uygulamak, yaymak ve bu bilgilerle donatılmış bireyler yetiştirmek, temel ilkeleri ise bilimsel yaklaşım, akademik özgürlük, disiplinlerarası yaklaşım, yaşam boyu eğitim, nitelikli insan yetiştirme, öğrenciye destek, toplumla iletişim ve katılımcı yönetimdir.

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap
ODTÜ, Türkiye ve diğer Orta Doğu ülkelerinin kalkınmalarına katkıda bulunmak, özellikle fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında çalışan yetiştirmek üzere 15 Kasım 1956 tarihinde "Orta Doğu Yüksek Teknoloji Enstitüsü" adıyla eğitime başlamıştır. Üniversitenin "Kuruluş ve Hazırlıkları Hakkındaki 6887 Sayılı Yasa" 29 Ocak 1957 tarihinde yürürlüğe girmiştir. ODTÜ'nün özel durumunu belirleyen ve tüzel kişiliğine kavuşturan 7307 sayılı "Kuruluş Yasası" ise 27 Mayıs 1959 tarihinde yürürlüğe girmiştir.[1] Kanunun ODTÜ'nün kuruluşu ve amacıyla ilgili maddeleri şöyledir.

    Madde 1: Gençliğin eğitimini temin etmek, araştırmalar yapmak ve bu kanun hükümleri dahilinde idare edilmek üzere Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi adı ile hükmi şahsiyeti haiz bir üniversite kurulmuştur.
    Madde 2:

        Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin gayeleri şunlardır:

    Muayyen evsafı haiz Türk gençlerine, bilhassa ilmi, teknik ve mesleki sahalarda ve fakat bunlara inhisar etmeksizin umumiyetle İngiliz dilinde ileri bir öğretimi temin edecek geniş imkânlar tanımak.
    Diğer memleketlerin evsafı haiz gençlerine, müracatleri ve talebe olarak kabul edilmeleri üzerine mümasil imkânlar temin etmek.
    Türkiye ve Orta-Doğu'nun kaynaklarının inkaşafına ve iktisadi meselelerinin halline bilhassa ehemmiyet verilmek üzere, Türk Milletine ve diğer milletlere fayda sağlayacak araştırmalar yapmak.
    Hakikatı aramaya ve insanlığın bilgisini artırmaya matuf temel araştırmalar yapmak.[16]

Üniversite ilk açıldığı yıllarda Kızılay'da Emekli Sandığı'na ait bir bina ile TBMM yakınlarında bulunan barakalarda eğitim vermiş, 1963 yılında bugün hizmet verdiği alana taşınmıştır.[1][17][18]
İlk yıllar
"    Orta Doğu Teknik Üniversitesi, bu yıl, kuruluşunun onuncu yıldönümünü kutlayacaktır. Halen, 18 ülkeden gelen 4000'in üstünde öğrencinin eğitim gördüğü Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin bundan beş yıl önce ancak 500 öğrencisi vardı. Öğrencilerin çoğunluğunu Türkler teşkil etmekle beraber, yüzlerce Pakistanlı, İranlı ve Arap, bir İsrailli 20 Amerikan, 2 İngiliz öğrenci de orada eğitim görmektedir. Üniversitenin öğretim dili İngilizce'dir.    "

—The London Times, 13 Mayıs 1966[19]

ODTÜ kampüsünün bugünkü yerinde olmasına kesin olarak karar verilişi 26 Nisan 1956 tarihinde olmuştur. Bundan sonra proje yarışması açılmış ve Behruz Çinici ile Altuğ Çinici'nin projeleri yarışmayı kazanarak uygulanmıştır. ODTÜdeki ağaçlandırma çalışmaları 1957 mayısında başlamış 22 Kasım 1962de rektör olan Kemal Kurdaş'ın ilkini 3 Aralık 1961'de 35 bin fidan dikilmesini sağlayarak gerçekleştirdiği geleneksel ağaç dikme şenlikleri sonucu kampüse 15 milyon ağaç dikilmiştir.

1961 yılında matematik, fizik, teorik fizik, kimya, eğitim, beşeri ilimler ve psikoloji bölümleri ile hazırlık sınıfı açılmış, üniversite 1963-64 öğrenim döneminde 310 Türk 56 yabancı öğretim görevlisi ile 1893 Türk 167 yabancı öğrenciye eğitim vermiştir.[20]

27 Mayıs Darbesi'nin ardından, ODTÜ Mütevelli Heyeti üyesi olan Adnan Menderes[21] tutuklanmış, üniversitenin kapatılacağı düşüncesi yayılmıştır. Darbe'den sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Adnan Menderes'in eseri olduğunu ileri sürerek kapatılmasını isteyen Milli Birlik Komitesindeki diğer cuntacı arkadaşlarına karşı çıkan Kurmay Albay Sami Küçük, bu üniversite'nin eğitim faaliyetlerine devamını sağlamıştır. Ağustos 1960'ta ODTÜ Mütevelli Heyetinin görevine son veren 43 sayılı yasa yürürlüğe girmiş ve bundan 10 gün sonra ODTÜ'nün ilk Türk rektörü olarak Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu atanmıştır. Feyzioğlu'nun gelmesiyle birlikte ODTÜ, bir Türk üniversitesi niteliğine sahip olmuş ve Türkiye'deki yasa ve hukuk sistemine uyum sağlamıştır.

1960 döneminde ODTÜ'nün iç yazışmaları Türkçe olarak yapılmaya başlanmış ve ilk kez yönetmelikler çıkarılmıştır.

Ekim 1960'da 147'ler olayı olarak anılan Askeri yönetimin 147 öğretim üye ve yardımcısını üniversitelerden uzaklaştırma kararını protesto etmek için birçok rektör ve öğretim üyesi görevlerinden istifa etmişlerdir. Turhan Feyzioğlu'nun istifası kabul edilmemiş ve Feyzioğlu Ocak 1961 tarihine kadar üniversitenin rektörlük görevini yürütmüştür.

ODTÜ ilk mezunlarını 1960 Haziran ayında vermiştir. Bu dönemde Makine Mühendisliği Bölümü'nden 11 ve Mimarlık Bölümü'nden 19 öğrenci toplam 30 kişi mezun olmuştur.[22]

1963 yılının eylül ayında gibi Mimarlık Fakültesi binası tamamlanmış ve 1 Ekim 1963 yılında yeni kampüs öğretime açılmıştır. Böylece 63-64 öğretim yılının başlangıcında üniversitenin büyük bir bölümü yeni kampüse taşınmıştır. [23]
Yurtlar baskını

11 Ocak 1971'de Türkiye İş Bankası'nın Emek şubesi, yüzlerini gizlemeyen dört kişi tarafından soyuldu. Bankayı soyanların kampüs girişinde bıraktıkları araba ile tanıkların teşhisleri birbirine eklenince eylemi gerçekleştirenlerin Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan, Sinan Cemgil ve Hüseyin İnan oldukları belirlendi. Daha sonra Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu bu eylemlerin kendisine ait olduğunu açıklayıncaya kadar sol basın bunun öğrenci gençliğin önderlerine karşı girişilmiş bir komplo olduğuna inanmaya devam etti. Öğrenci yurtları ve üniversitelerin kitlesel öğrenci hareketinin dayanakları olarak hükümet için arzettiği tehlike nedeniyle 21 Ocak 1971'de ODTÜ süresiz olarak kapatıldı. Yurtlar arandı ve öğrenciler evlerine gönderildi. 25 Ocak 1971'de bir öğrenci yurduna karşı saldırıya girişildi. Yakındaki bir başka yurtta yapılan seçimlerde faşistlerin saldırılarından kaçanlann SBF yurduna sığındıkları bahanesiyle binlerce toplum polisi SBF yurdunu sardı. İranlı ve Pakistanlı öğrencilerin de aralannda bulunduğu 30 kadar öğrenci tutuklandı, onlarca yaralı hastanelere kaldırıldı.

4 Mart'ta Gölbaşı'ndaki Amerika Birleşik Devletleri üssünde görevli dört er kaçırıldı ve Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu yayınladığı manifesto ile 400 bin dolar fidye, hapisteki bütün "devrimciler"in serbest bırakılması ve manifestonun TRT'den duyurulmasını isteyerek "silahlı kurtuluş savaşı"nı başlattığını ilan etti. THKO üyelerinin ODTÜ yurtlarında üslendikleri gerekçesiyle 5 Mart 1971 gece yarısı başlayıp 6 Mart'ta sona eren, askerî birliklerin gerçek mermi kullanarak yürüttüğü saldırıda jandarma ve polis birlikleriyle ODTÜ öğrencileri arasında çıkan çatışmalarda öğrenci Şener Erdal, er Mevlüt Meriç ve civardaki bir işletmenin işçisi Aziz Yalta öldü. Gözaltına alınan 1500 öğrenciden 32'si tutuklandı, 54'ü hakkında gıyabi tutuklama kararı verildi. Olayların ardından 26 Mart'ta hükümet düştü, 1. Nihat Erim hükümeti kuruldu. Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) kapatıldı. Altı ilde sıkıyönetim ilan edildi.[24]
Son dönem ve belediye ile sorunlar

1994 yılında ODTÜ, Türkiye'nin ilk web sayfasını açmıştır. 1996 yılında 40. yılını kutlayan üniversitenin, 2000 yılında Kıbrıs'ta Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü açılmıştır. 2005 yılında ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi hizmete girmiştir.[25] Üniversite, 2009 yılına kadar 90.000'in üzerinde mezun vermiştir.[15]

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42. maddesinin 1. fıkrası gereğince, ODTÜ içindeki kaçak olduğunu iddia ettiği 45 yapının her birine 40 bin TL olmak üzere, toplam 1 milyon 800 bin TL para cezası kesti. Belediye, kaçak olduğunu iddia ettiği yapıların mevzuata uygun hale getirilmemesi durumunda yıkılmasına karar verdi.[26] Üniversite rektörlüğü daha sonra 45 yapının her biri için ayrı ayrı dava açtı ve tüm mahkemeler yıkım ve ceza kararlarının yasal dayanağı olmadığının ve bunların kamu yararına aykırı olduğunu hükme bağladıklarını bildirdi.[27]

Ankara Büyükşehir Belediyesince yapılan 1/25000 ölçekli planda bulunan Bilkent Yolu ile Anadolu Bulvarı arasında ve Eskişehir Yolu'na paralel olarak önerilen yolun ODTÜ eğitim binalarının arasından geçmesi planlanmakta ve bu plan üniversite ile belediye arasında tartışmalara neden olmaktadır.[27]

11 Ekim 2013'te ODTÜ Rektörlüğü'nün değiştirilen imar planı kararlarına itiraz edeceğini ve itiraz süresi içinde geriye dönüşü mümkün olmayan herhangi bir işlemin yapılmaması gerektiğini içeren görüşme ve yazışmalara rağmen, askı ve itiraz sürelerinin dolması beklenmeksizin, 18 Ekim'i 19 Ekim'e bağlayan gece yarısı Ankara Belediyesi'ne bağlı ekipler iş makineleriyle tartışmalı araziye girip, başka bir alana taşınacağı belirtilen ağaçları dahi kaldırmıştır.[28][29] Bunun üzerine 21 Ekim akşamı belediye ekiplerinin söktüğü ağaçların yerine 5 bin fidan dikme eylemine müdahale eden polisler ses bombaları biber gazlarıyla müdahale etti.[30] Olayların hemen ardından, eylem yapan grubun yerleşke içinde hizmet veren EGO otobüslerine saldırdığı gerekçesiyle belediyeye bağlı EGO Genel Müdürlüğü, ODTÜ seferlerine ara verdi.[31] Gökçek'in, ODTÜ'ye sefer yapan belediye otobüslerini kaldırması kararı, Tüketici Hakları Derneği'nin açtığı dava sonucu iptal edildi.[32] 3 ay aradan sonra 20 Ocak 2014'te tekrar başlayan seferlere, Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin EGO'nun itirazını yerinde bulup yürütmeyi durdurma kararı vermesiyle 2 gün sonra yeniden ara verildi.
Linkback: Orta Doğu Teknik Üniversitesi


Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap
  • Gösterim 2,167 
  • Herşey Genel Paylaşım
  • 0 Yanıtlar

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

Benzer Başlıklar (5)

3694

Yanıtlar: 0
Gösterim: 2294

6148

Yanıtlar: 0
Gösterim: 1694

3728

Yanıtlar: 0
Gösterim: 2461

3763

Yanıtlar: 0
Gösterim: 1796


İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Replikacep.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Replikacep.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
Footer menü
Hakkımızda
Bize Ulaşın
Dost Siteler
Dost Siteler