12 Nisan 2021, 10:37:59

Haberler:

                Web sitemize Üye  olurken Dogru mail Adresi giriniz Yoksa  mail Aktivasyon Kodunuz Mail adresinize Ulaşmıcaktır.



Staj Raporu Hazırlama Yönergesi / Staj Dosyasi Nasil Hazirlanir

Başlatan Tekyürek, 25 Ekim 2014, 03:43:27

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Staj Raporu Hazırlama Yönergesi / Staj Dosyasi Nasil Hazirlanir

 

Staj raporunda, aşağıda 11 madde halinde verilen bölümlerin hepsi verilen sıra ile yer almalıdır.

 

1. Kapak Sayfası

Verilen örnek kapak sayfası formatında olmalıdır.

 

2. Staj Yazısı

Resimli ve onaylı olarak öğrenciye verilen, staj süresinin sonunda öğrencinin çalıştığı bölümler veya konular ile hangi tarihler arasında, ne süre ile bu çalışmalarda bulunduğunu gösteren, staj imkanı sağlayan kurum yetkililerince imzalanıp onaylanmış belge konulmalıdır.

 

3. Giriş

Yapılan çalışma hakkında kısa bir bilgi verilmeli, raporun farklı kısımlarında neler anlatıldığı özetlenmelidir.

Yazılım stajı için örnek bir giriş (kısaca), aşağıda verilmiştir.

Staj boyunca büyük bir holdingin bilgi işlem bölümünde yazılım projelerinin nasıl ele alındığı ve yürüdüğü gözlemlenmiştir. Proje yöneticisinin görev ve sorumlulukları, firma yöneticilerine vermekle yükümlü olduğu raporlar hakkında ilk elden bilgi sahibi olunmuştur. Sistem analistlerinin problemi analiz etme biçimleri incelenmiş, yazılım mühendislerinin tasarımı ışığında programcıların projeyi nasıl kodladıkları gözlemlenmiştir. Yetkili yazılım mühendisinin verdiği görevi başarabilmek için öncelikle Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap teknolojisi üzerinde çalışma yapılmıştır. Çalışmaların sonucunda ise bölümün hazırladığı projenin bir modülünün kodlaması ve testi gerçekleştirilmiştir.

Bu staj raporunun 4. ve 5. bölümlerinde çalışılan holding ve bölüm tanıtılmış, 6. bölümde ise öğrenilen teknolojinin ışığında kodlaması gerçekleştirilen modülün özeti verilmiştir. Daha sonra yapılan çalışma 7. bölümde tablo halinde hafta bazında gösterilmiş, 8. bölümde yapılan işler gün bazında anlatılmıştır. Staj çalışmasının sonucunda kazanılan bilgi ve beceriler 9. bölümde sonuç halinde açıklanmıştır.

 

4. Kurum Tanıtımı

Staj yapılan işletmenin temel çalışma sahası, organizasyon yapısı, üretimi ve ürünleri hakkında bilgiler verilmelidir.

Kurum tanıtılırken web sayfasındaki bilgileri olduğu gibi kopyalayıp yapıştırmak yerine, öğrenci kendi yorumlarını da yapmalıdır. Bunun için örneğin karşılaştırmalardan yararlanılabilir. Bilgisayarın kurumdaki yeri, kullanım alanları, sağladığı kazanç-kolaylıklar da bu bölümde anlatılmalıdır. Bu bölüm kurumun yapısına göre 2-5 sayfa arasında olabilir.

 

5. Birim Tanıtımı

Staj yapılan birimin varsa özel donanım ve/veya yazılımları hakkında bilgiler verilmeli, birimde gerçekleştirilen uygulamalardan bahsedilmelidir. Birimin organizasyon yapısı da tanıtılmalıdır. Organizasyon yapısında yer alan kişilerin görev tanımları da yapılmalıdır. Bu bilgiler mevcut bir dokümandan hazır olarak alınmamalı, yetkili kişi sorgulanarak elde edilmelidir. Görev tanımları verilirken gerekirse çalışanlardan da bizzat bilgi alınması faydalı olacaktır.

 

6. Proje Özeti

Staj süresince yapılan projeden bahsedilmelidir. Görev alınan her farklı proje yeni bir alt başlık altında incelenmelidir. Büyük bir projenin belli bir kısmında görev alınmışsa önce ana projenin, daha sonra ise öğrencinin kendi uğraştığı kısmın tanıtımına yer verilmelidir. Herhangi bir projede yer alınmamışsa öğrencinin staj boyunca incelediği ve bunun sonucunda kendi geliştirdiği uygulamalar özetlenmelidir. Sistem yapısı ve kullanılan teknoloji hakkında bilgi verilmelidir. Yapılan çalışmaların sonuçları belirtilmelidir.

Bu bölümün detaylı açıklamalar yapılan bir yer değil, özet olduğuna dikkat etmek gereklidir. Gerçekleştirilen projeler hakkında özet bilgi verilmelidir. İşin nasıl yapıldığı ve aktarılması gereken noktalar, 8. bölümde yer almalıdır.

Yazılım stajı için örnek bir proje özeti aşağıda verilmiştir.

Staj süresinde ABC holdinginin bilgi işlem birimi, yine holdinge ait, araba satımı ve servisi veren bir şirketi için bir program hazırlamaktadır. Galeri tarafında müşteri ve araç bilgilerinin tutulması gibi rutin işlemler yanında, yeni modeller çıktığında alma potansiyeline sahip eski müşterilere davet yollanması gibi akıllı işlevlere sahip bir uygulama proje kapsamında geliştirilmişti. Projenin diğer parçası olan servis kısmı ile ilgili program devam ediyordu. Personel-iş eşlemesi takibi, hasarlı araçların takibi, muhasebe entegrasyonu gibi modüllerin analizi bitmiş, tasarım-kodlama aşamasına gelinmişti. Amirim olan yazılım mühendisinin benden istediği, her saat başında veritabanında bir sorgulama yaparak, servis için bırakılan araçlardan işlemi tamamlananların sahiplerine SMS yollayarak araçlarının hazır olduğunu, ödemesi gereken tutar ile birlikte bildiren bir modüldü. Bunun yanında şirketin web sayfasında ilgili bölüme giren müşteri, plakasını yazdığında aracının hazır olup olmadığını da öğrenebilmeliydi. Bu da gerçekleştirmekle sorumlu olduğum bir modüldü.

Tüm bu işlemleri gerçekleştirmek için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap ve web servisleri konuları üzerinde incelemeler yapılmış, gereken kısımları öğrenilmiştir. Veritabanından sorgulama yapmak için temel SQL çalışılmıştır. SMS yollamak için yöntemler incelenmiş ve geliştirilen proje ve platforma uygun olanı öğrenilerek uygulanmıştır.

 

7. Haftalık Çalışma Çizelgesi

Staj süresi içerisindeki her haftanın çalışma planı, hafta boyunca incelenen konular ve gerçekleştirilen uygulamalar çizelgede gösterilmelidir. (Staj süresince yapılan çalışmanın süresine bağlı olarak sayfa sayısı değişebilir)

Haftalık çalışma çizelgesi hazırlanırken sadece konu başlığı verilmemeli, her gün ne yapıldıysa onu açıklayan bir başlık yazılmalıdır. Yazılım stajı için iyi ve kötü birer örnek aşağıda görülmektedir.

 

Kötü örnek:

10 / 07 / 2008 TARİHİNDEN 14 / 07 / 2008 TARİHİNE KADAR BİR HAFTALIK ÇALIŞMA

G Ü N SAYFA NO

PAZARTESİ Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap 14

SALI Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap 16

ÇARŞAMBA Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap 20

PERŞEMBE Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap 22

CUMA PROJE 27

 

17 / 07 / 2008 TARİHİNDEN 21 / 07 / 2008 TARİHİNE KADAR BİR HAFTALIK ÇALIŞMA

G Ü N SAYFA NO

PAZARTESİ PROJE 32

SALI PROJE 34

ÇARŞAMBA PROJE 38

PERŞEMBE PROJE 40

CUMA PROJE 42

 

 

İyi örnek:

10 / 07 / 2008 TARİHİNDEN 14 / 07 / 2008 TARİHİNE KADAR BİR HAFTALIK ÇALIŞMA

G Ü N SAYFA NO

[PAZARTESİ ASP.NET’e Giriş, C# dilinin temel özellikleri 14

SALI Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap ile veritabanı bağlantısı, DataAdapter ve DataGrid kullanımı 16

ÇARŞAMBA Web servisleri, yapısı ve özellikleri, SMS yollama yöntemleri, .NET ile SMS yollama 20

PERŞEMBE Veritabanından sorguların yapılması, gerekli hesaplarla sonucun oluşturulması 22

CUMA Her saat başı sorgulayan bir servis geliştirilmesi ve testi 27

 

17 / 07 / 2008 TARİHİNDEN 21 / 07 / 2008 TARİHİNE KADAR BİR HAFTALIK ÇALIŞMA

G Ü N SAYFA NO

PAZARTESİ SMS yollayan modülün gerçekleştirilmesi ve testi 32

SALI Müşteri için araç sorgulama web sayfasının tasarlanması, formun oluşturulması 34

ÇARŞAMBA Web sayfasında göstermek üzere detaylı sorgulamaların hazırlanması, sonuçların nasıl gösterileceğinin tasarlanması 38

PERŞEMBE Şirket sitesi için hazırlanan modülün tamamlanması ve web sitesine entegrasyonu 40

CUMA Gerçekleştirilen projenin amire sunulması ve test edilmesi 42

 

 

8. Haftalık Çalışmanın Raporlanması

Staj süresince yapılan çalışmalar, öğrenilen sistem ve ürünler, görev alınan projeler ve gerçekleştirilen uygulamalar verilen şablon kullanılarak gün bazında rapor edilmelidir. Her gün için yaklaşık 1-2 sayfa yeterli olacaktır. Ancak kurumun tanınması ve oryantasyon ile geçen günler gibi zamanlar, staj raporunda farklı kısımlarda daha detaylı olarak anlatıldığı için, referans vermek suretiyle tek sayfada yer alabilir. Yazılım stajı için küçük bir örnek aşağıda verilmiştir.

05.07.2008

Staj yapılan kurum hakkında temel çalışma sahası, organizasyon yapısı, üretim ve ürünler gibi bilgiler alınmıştır. Kurumun merkez ve şubeleri gezilerek incelenmiştir. Bu geziler sırasında bilgisayarın kurum içindeki yeri ve önemi de incelenmiştir. Bu bilgiler staj raporunun 4. bölümünde detaylarıyla anlatılmıştır.

06.07.2008

Staj yapılan birimdeki çalışanlarla tanışılmış ve görevleri öğrenilmiştir. Organizasyon şeması oluşturulmuştur. Çalışanların sorumlulukları ve çalışma biçimleri incelenmiştir. Bunun yanında birimdeki donanım ve yazılım altyapısı da incelenmiştir. Bu bilgiler staj raporunun 5.bölümünde detaylarıyla açıklanmıştır.

07.07.2008

Bilgi işlem biriminin üzerinde çalıştığı proje incelenmiştir. Proje ekibinde herkesin görev ve sorumlulukları, işi yapış biçimleri incelenmiştir. Projenin modüllerine ait analiz ve tasarım diyagramları incelenerek, yapı öğrenilmiştir. Projenin genel yapısı, Tablo 1’de verilmiştir… … …Proje yöneticisi, staj çalışması boyunca gerçekleştirilmesini istediği modül hakkında bilgi vermiştir. Gerekli kaynak kitapları ve internet adreslerini sağlamıştır. Bu kaynaklar incelenmiştir. Proje yöneticisinin açıklamaları ışığında ilk olarak öğrenilmesi gereken konuların listesi ve çalışma planı hazırlanmıştır. 10.07.2008 ile 13.07.2008 tarihleri arasında bu konular ve öğrenilenler raporlanmıştır…

Raporda anlatımı güçlendirmek için gerekli görülen resim, grafik, tablo, program parçaları vs. kullanılması faydalı olacaktır. Ancak, burada anlatılan konular, daha önceden derslerde görülen konular olmamalıdır. Örneğin veritabanı dersini almış olan bir öğrencinin stajda SQL dilini anlatması yanlıştır. Bunun yerine bu bilgiyi nasıl kullandığını rapor etmelidir. Teorik bilgileri bir kaynaktan olduğu gibi kopyalayıp yapıştırmak yerine, öğrenilen kavramların özeti ve çalışmaya faydaları, öğrenciye sağladığı katma değerler gibi yorumlar yapılmalıdır. Eğer teorik konuyla ilgili olarak mutlaka bir doküman eklenmek isteniyorsa, burada referans verilerek ekler bölümüne koyulabilir. Böyle bir alıntıda kaynak gösterilmesi şarttır.

 

9. Sonuç

Stajın kazandırdığı bilgi ve deneyim açıklanmalı, görev alınan projenin veya gerçekleştirilen uygulamanın katkıda bulunulan kısımlarının sonuçları (problem, gözlem, yorum, v.s.) özetlenmelidir. İyi bir sonuç bölümü, tüm staj çalışmasını kapsadığı için, yaklaşık iki sayfa boyutunda olabilir.

 

10. Kaynaklar

Raporun yazımında ve yapılan çalışmada yararlanılan kaynaklar (kitap, makale, dergi, internet sayfası, ders notu vs.) listelenmelidir. Kaynak gösterilmeden hiçbir alıntı yapılmamalıdır. Staj raporunda yer alan bir kısmın kaynak gösterilmeden bir kaynaktan alındığı değerlendirme komisyonu tarafından belirlendiğinde, gerekli işlem yapılacaktır.

 

11. Ekler

Raporda kullanılan büyük şekiller, şemalar ve istenen diğer bölümler (program, grafik, resim, ekran çıktısı, v.s.) ek olarak verilmelidir. Gerçekleştirilen uygulamaların kaynak kodları bütünüyle rapora eklenmemeli, CD’ye kaydedilerek zarf içinde arka kapağa yapıştırılmalıdır. Raporun PDF formatındaki bir kopyası da CD’de mutlaka bulunmalıdır. CD üzerine sabit kalem ile rapor kapak sayfasında yer alan bilgilerin (ad soyad, numara, konu, başlama tarihi, süre ve yer ) yazılmış olması şarttır.

 

 

Önemli Notlar

• Staj süresince yapılan her türlü çalışma, Türkçe yazılı anlatım kuralları dahilinde, konu bütünlüğü dikkate alınarak belgelendirilmelidir. Sadece yurt dışında staj yapan öğrenciler, staj raporlarını firma yetkililerinin anlayıp onaylanmasını sağlamak üzere, İngilizce yazılı anlatım kuralları dahilinde ve konu bütünlüğünü dikkate alarak hazırlayabilirler.

• Staj raporunun sayfaları verilen sayfa yapısı şablonuna uygun şekilde düzenlenmeli, sayfanın başında bulunan Bölüm, Yapılan İş, Sayfa ve Tarih alanları eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

• Staj çalışmasının bitiminde, 2. sayfada yer alan resimli belgenin, her sayfanın altında bulunan onay alanlarının kurum yetkilileri tarafından doldurulması, imzalanması ve /veya mühürlenmesi gereklidir.

• Kurum yetkilisi, öğrencinin çalıştığı gün sayısını tam ve eksiksiz beyan etmekle yükümlüdür. Yetkili amir çalışılan gün sayısını 2. sayfadaki belgeye not etmelidir.

• Resmi tatillerde (milli ve dini bayramlar) ve hafta sonlarında (Cumartesi, Pazar) staj çalışması yapılamaz. Bu tarihlere denk gelen günler, geçersiz sayılacaktır.

• Stajın değerlendirmesi, bölümün belirleyerek kuruma yolladığı belgede yer alan tarih aralığı üzerinden yapılacaktır. Başka bir deyişle, kabul edilen başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki staj geçerlidir. Öğrenci daha fazla çalışmış olsa da, değerlendirme sadece belirtilen tarih aralığını kapsayacaktır.

• Staj raporu spiral veya beyaz karton cilt ile ciltlenerek staj süresinin bitimini takip eden 1 ay içinde bölüm sekreterliğine teslim edilmelidir.
Linkback: Staj Raporu Hazırlama Yönergesi / Staj Dosyasi Nasil Hazirlanir


  • Android version: Android 10
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
  • Gösterim 1,583 
  • Haber Köşesi (Herşey)
  • 0 Yanıt





Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

Yasal Uyarı

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Replikacep.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Replikacep.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.