28 Eylül 2021, 14:42:04

Haberler:

                Web sitemize Üye  olurken Dogru mail Adresi giriniz Yoksa  mail Aktivasyon Kodunuz Mail adresinize Ulaşmıcaktır.Prof. Dr. Hamza Zülfikar

Başlatan Tekyürek, 25 Ekim 2014, 04:49:36

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

1941′de Bitlis’te  doğan Hamza Zülfikar, Bitlis’in yerlisi olup bu ilin eski ve köklü bir ailesi  olan Zülfikarlar’dandır.

 

İlk ve orta  öğrenimini Bitlis’te tamamladı. 1958′de Bitlis Lisesinden mezun oldu. 1959-1960  öğretim yılında Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümüne kaydoldu. XV. yüzyılda yazılmış Kısasü’l-Enbiya adlı yazmanın bir  bölümünün dil özelliklerini bitirme tezi olarak hazırladı. 1964′te bu Fakülteden  mezun oldu.  

Türk Dil Kurumunun açmış olduğu memurluk sınavını kazandı ve burada bir  yıl çalıştıktan sonra Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümünde açılan asistanlık sınavında başarılı görüldü. Bu göreve 1965 yılında  atandı. “Pekiyi” notu ile derecelenen Çağatayca Bir Kur’an Tefsiri adlı doktora  teziyle 14.12.1970 tarihinde “edebiyat doktoru” unvanını aldı. Türkiye  Türkçesinde Ses Yansımalı Kelimeler I. c: İnceleme, VI-282 s., II. c.: Sözlük,  X-320 s. adlı doçentlik tezini hazırlayarak sınava girdi.  

Doçentlik sınavının bütün aşamalarını başararak 28.4.1982  tarihinde “pekiyi” dereceyle doçent oldu. 01.12.1988 tarihinde yayınları ve  bililmsel çalışmaları yeterli bulunarak Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalının  profesörlük kadrosuna atandı.

Askerlik

16 aylık  askerlik görevini Ekim 1971 - Ocak 1973 tarihleri arasında Sarıkamışâ€™ta yerine  getirdikten sonra Fakültedeki işine geri döndü.

 Yurt İçi Görevleri

Fakültedeki asistanlık  görevinin yanında Ankara Üniversitesine bağlı Türkçe Kursunda yabancı uyruklu  öğrencilere ders verdi.1750 sayılı Kanun’un 46. maddesi uyarınca 1976-1977  öğretim yılında bir yıl süreyle Fırat Üniversitesinde görev yaptı. Fakültedeki  öğretim faaliyetinin yanında 1980 yılından itibaren Türk Ansiklopedisi’ nin  yayımlanmasında Başredaktör Yardımcısı olarak çalıştı.  

Millî Eğitim Bakanlığının çıkardığı bu  ansiklopedinin tamamlanıp ortaya konmasında yardımcı oldu. 2547 Sayılı Kanunun  40. maddesi uyarınca l982 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesinde gönüllü kurucu  öğretim üyesi olarak görev aldı ve haftada 10 saat ders verdi .Ayrıca Van’daki  Eğitim Yüksek Okulunun Müdürlüğünü de yürüttü. Kanunun öngördüğü süre içinde  Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki görevini tamamlayarak Ankara Üniversitesine döndü.  10.10.1983′ten 05.10.1989′a kadar 6 yıl süreyle Rektörlüğe bağlı bulunan Türk  Dili Bölümü Başkanlığını yaptı.  

Eskişehir’de bulunan Anadolu Üniversitesi Açık  Öğretim Fakültesinin Türkçe ders kitabını hazırlamakla görevlendirildi. Prof.  Dr. Hasan Eren ile birlikte bu fakülte için Türk Dili ders kitabını hazırladı.  Yüksek Öğretim Kurulunca hazırlatılan Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri adlı  ders kitabına Cümle Bilgisi bölümünü yazdı. 1983 yılında atanmış olduğu Yeni  Türk Dili Ana Bilim Dalı Başkanlığını hâlen devam ettirmektedir. Bu ana bilim  dalının öğretim üyesi olarak lisans, yüksek lisans ve doktora derslerini  vermektedir. Bunun yanı sıra öğrencilere lisans, yüksek lisans ve doktora  tezleri yaptırmaktadır.  

Bugüne kadar 15 öğrencinin yüksek lisans, 10  öğrencinin doktora tezini yönetti. Hâlen 3 öğrencinin yüksek lisans, 6  öğrencinin doktora tezini yönetmektedir. Biri Türkmenistanlı, biri Bosnalı ve  biri de Arnavut olan üç yabancı öğrencinin doktora tezlerini yönetti. Bu kişiler  ülkelerindeki üniversitelerinde görev aldılar. 11.05.1992 tarihinde Dil ve  Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığına atandı. Bu  görevi üç yıl sürdü. Türk Dil Kurumunun aslî üyesi olarak bu Kurumda birçok  yayının ortaya konmasında görev aldı.  

İmlâ Kılavuzu çalışmalarına katıldı. Kılavuzun  1996 ve 2000 baskılarının hazırlanmasına katıldı. Türkçe Sözlük ‘ün 1988 yılı  baskısını Prof. Dr. Hasan Eren, Prof. Dr. Nevzat Gözaydın, Prof. Dr. İsmail  Parlatır ve Prof. Dr. Talat Tekin ile birlikte yayıma hazırladı. Ardından  okullar için plânlanan Okul Sözlüğü’nü Prof. Dr. İsmail Parlatır ve Prof. Dr.  Nevzat Gözaydın ile birlikte yayımladı. Bu arada Türkçe Sözlük’ün yeni  baskısının hazırlanmasına katıldı ve sözlük, 1998 yılında yayımlandı. Türkçe  Sözlük’ün kelime sayısı yapılan katkılarla 75 bine madde başına ulaştırdı.  Taramalar devam etmektedir.  

Son taramalarla kelime sayısı 80 binin üzerine  çıkmıştır. Hamza Zülfikar, Türk Dil Kurumu Terim Bilim ve Uygulama Kolu  Başkanlığını yürütmüştür. Burada İmlâ Kılavuzu, Kısaltmalar ve çeşitli terim  sözlükleri üzerinde çalışmıştır. 7 yıl boyunca Türk Dil Kurumu Başkan  Yardımcılığı görevini de yürütmüş, kısa bir sürü de Türk Dil Kurumu Başkanlığın  vekâleten yürütmüştür. Bu görevin yanı sıra Devletin çeşitli birimlerindeki üst  düzey toplantılara Türk Dil Kurumu temsilcisi olarak katılmıştır. 4000 devlet  memuruna yazışma, imlâ, Türkçe kursları vermiştir. Adana, Kilis, İzmir, Van,  Bitlis, Bayburt, Balıkesir, Konya, Karaman, Ankara, Çorum, Malatya gibi illerde  alanı ile ilgili çeşitli konferanslar verdi. Bu illerdeki Türk Dili ve Edebiyatı  öğretmenlerine dilde ve imlâdaki gelişmelerle ilgili bilgi aktardı, onların  sordukları soruları cevaplandırdı.  

Hamza Zülfikar 2001 yılında Türk Dil  Kurumundaki bütün görevlerinden istifa edip ayrılmış, şimdi ise yalnızca Türk  Dil Kurumunun bilim kurullarının toplantılarına katılmaktadır. 12 Eylül 1980  tarihinden sonra, henüz tamamlanamamış ve yarım kalmış Türk Ansiklopedisi ele  alınmıştı. Kurulan yeni yayın heyeti içinde H. Zülfikar da görevlendirilmişti.  Burada Redaktörlük ve Başredaktör Yardımcılığı yaptığı 1981-1983 yıllarında bu  görev yanında, Türk Ansiklopedisi’nde Ünlü (266.fask.), Ünsüz (266.fask.), Ünlü  uyumları (266.fask.), Ünsüz uyumu (266.fask.) gibi alanıyla ilgili bazı maddeler  yazdı.

 

 Üye  Olduğu Kuruluşlar

 Türkiye İlim ve Edebiyat Eserleri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM)  üyesi.

Türk Dil Kurumu Asli Üyesi

Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı kurucu  üyesiYurt Dışı Görevleri

1975′te Universty of California’nın davetlisi olarak 10 ay süreyle  Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti ve adı geçen üniversitede Türkçe dersleri  verdi. Bu arada Amerikan kütüphanelerinde alanıyla ilgili araştırmalar  yaptı.

1985-1986 ders yılının ilk yarısında, Hollanda  Hükûmetinin davetlisi olarak bu ülkeye gitti. Nuts Akademisinde 4 ay süreyle  Türk Dili dersleri verdi ve bu bölümün programlarının oluşturulmasına katkı  sağladı. Ders notlarını hazırladı. Bu arada Hollanda’daki okul çağı çocukları  için hazırlatılmış olan kitapları inceleyerek bir rapor düzenledi ve oradaki  Eğitim Bakanlığına sundu.

2-10 Haziran 1991 tarihleri  arasında görevli olarak Arnavutluk Tiran Üniversitesini ziyaret etti. Burada  Şemsettin Sami üzerine bir konferans verdi.

19-27 Temmuz 1992 tarihinde  Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Özbekistan’a gitti. Bu süre içinde Bilâl Şimşir ve  Prof. Dr. Sema Barutçu ile birlikte bu ülkedeki yeni harflere geçme  çalışmalarına bağlı olarak Türkiye’deki tecrübelerden kendilerine bilgi  aktardı.1998′de Kırgızistan’daki Manas etkinliklerine katıldı.

1999′da  Azerbaycan’da Dede Korkut etkinliklerine katıldı.

İran’daki Türk büyük  elçisinin düzenlediği Yunus Emre Sempozyumu’na Prof. Dr. İsmail Ünver ile  birlikte katıldı ve bir konuşma yaptı.
Linkback: Prof. Dr. Hamza Zülfikar


  • Android version: Android 10
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
  • Gösterim 1,356 
  • Herşey Genel Paylaşım
  • 0 Yanıt

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

Yasal Uyarı

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Replikacep.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Replikacep.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.