28 Ocak 2022, 11:50:34

Haberler:

                Web sitemize Üye  olurken Dogru mail Adresi giriniz Yoksa  mail Aktivasyon Kodunuz Mail adresinize Ulaşmıcaktır.e-pasaport nedir? | Nasıl alınır? | Randevu almak

Başlatan Tekyürek, 25 Ekim 2014, 20:32:13

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

e-Pasaport hakkında

190’ın üzerinde üyesi bulunan ve ülkemizin de üyesi olduğu Uluslararası  Sivil Havacılık Örgütü ICAO tarafından alınan tavsiye kararı uyarınca,  üye ülkelerin en geç 1 Nisan 2010 tarihi itibariyle Makinede Okunabilir  Pasaport (MOP) üretimine başlamaları gerekmektedir. Makinede okunamayan  nitelikteki eski tip pasaportların ise tüm dünyada 24 Kasım 2015 tarihi  itibariyle yürürlükten kaldırılması ICAO tarafından öngörülmektedir.Makinede Okunabilir Pasaportlarda, klasik pasaportlardan farklı olarak  kimlik sayfasının alt kısmında her biri 44 karakterden oluşan ve özel  okuyucu cihazlarla okunabilen iki satırlık bir alan bulunmaktadır.  Pasaportun kimlik sayfasında çıplak gözle görülebilen bilgiler “Makinede  Okunabilir Alan” adı verilen bu alanda da bulunmaktadır.   

Makinede Okunabilir Alan”Çipli pasaport”, “biyometrik pasaport” ya da ”elektronik pasaport”  olarak da bilinen e-Pasaportlar ise eski tip pasaportların kimlik  sayfalarında bulunan pasaport numarası, ad, soyad, uyruk, doğum tarihi,  kimlik no, düzenleyen makam, düzenlenme ve geçerlilik tarihi vb. kişisel  kimlik ve pasaport bilgilerinin yanı sıra içinde fotoğraf, parmak izi,  imza gibi biyometrik verilerin saklanabildiği yongalı (çipli)  pasaportlardır. e-Pasaportlar esasında Makinede Okunabilen Pasaportların  bir türü olmakla birlikte Makinede Okunabilir Pasaportlardan daha ileri  düzeyde güvenlik katmanlarına sahiptir.Ülkemizde, 1 Haziran 2010 tarihi itibariyle e-Pasaport uygulamasına  geçilmiştir. Tüm dünyada e-Pasaportların kullanıma girmesine ve bu  sayede belge güvenliğinin artmasına bağlı olarak giderek artan sayıdaki  ülkede sınır geçişlerinde otomatik pasaport okuma/tanıma sistemleri  kullanılmakta ve böylece pasaport kontrol işlemleri hızlanmaktadır.  Ülkemizin de e-Pasaport üretmesiyle vatandaşlarımızın seyahatleri bundan  böyle daha süratli ve kolay hale gelecektir. Örneğin sınır geçişlerinde  isim benzerliğinden kaynaklanabilen gecikmeler ortadan kalkacaktır.e-Pasaport tanzimi ülkemizin AB ile uyum sürecinde de önemli bir kademe teşkil etmektedir.Halihazırda kullanılan ve makinede okunamayan nitelikteki eski tip  pasaportlar geçerlilik süreleri boyunca ve ancak 24 Kasım 2015 tarihine  kadar kullanılabilecektir. Bu tarihten sonra makinede okunamayan  nitelikteki eski tip pasaportlarla seyahat etmek mümkün olmayacağından  e-Pasaport başvurusunda bulunulması gerekecektir.Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımız e-Pasaport almak için 81 İl ve  110 İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde halen hizmet veren toplam 191  başvuru merkezine; yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ise bulundukları  ülkedeki Büyükelçiliklerin Konsolosluk Şubelerine veya  Başkonsolosluklara başvurabilirler.Diplomatik pasaport başvuruları ise yurt içinde Dışişleri Bakanlığı,  yurt dışında Büyükelçilikler ve Başkonsolosluklar tarafından  alınacaktır.Başvurusu tamamlanan ve tanzim edilen e-Pasaportlar yurt içinde  doğrudan başvuru sahiplerinin adreslerine gönderilecek; yurt dışında ise  başvurunun yapıldığı Büyükelçilik veya Başkonsoloslukta imza  karşılığında teslim edilecektir.e-Pasaport üretiminin her aşamasında, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde  de vatandaşlarımızın kişisel kimlik bilgilerini herhangi bir sahtekarlık  girişimine karşı güvence altına alan ICAO standartlarıyla uyumlu ileri  teknolojiler kullanılacaktır. Yazılımı İçişleri ve Dışişleri  Bakanlıklarının bilgi işlem birimleri tarafından gerçekleştirilen  başvuru kabul sistemi aracılığıyla alınan bilgiler şifreli veri haline  dönüştürülerek güvenlikli bağlantılar üzerinden fiziki güvenliği  sağlanmış merkezi tanzim birimlerine iletilecek, e-Pasaportların ilgili  sayfalarına ve yongaya yazılacaktır.e-Pasaportlar hangi yaşta olursa olsun tüm bireyler için müstakil  olarak düzenlenmektedir. Bu nedenle, e-Pasaportlarda refakat hanesi  bulunmamaktadır.Umuma mahsus e-Pasaportlar; en az 6 ay olmak üzere 1 yıllık, 2 yıllık, 3  yılllık, 4 yıllık ve 5 yıllık olarak düzenlenmektedir. Hususi damgalı  e-Pasaportlar dört sene için; hizmet damgalı e-Pasaportlar dört seneyi  geçmemek üzere pasaport sahibinin görevinin müddetine göre tespit  edilecek süre için geçerli olmak üzere düzenlenmektedir.e-Pasaportlarda temdit (uzatma) imkanı bulunmamaktadır. Bu  nedenle, e-Pasaportun süresi dolduğunda yeni bir başvuruda bulunulması  gerekmektedir.Pasaport defter ve harç bedelleri her yıl Maliye Bakanlığı tarafından  belirlenmekte ve 492 Sayılı Harçlar Kanununa bağlı Harçlar Kanunu Genel  Tebliği (6) sayılı tarife ve Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği ile  Resmi Gazetede yayımlanmaktadır.Pasaport Türleri                                Umuma Mahsus PasaportlarHizmet, hususi veya diplomatik pasaport başvurusu için 5682 sayılı  Pasaport Kanunu’nda belirtilen şartları taşımayan kişiler umuma mahsus  pasaport başvurusunda bulunabilirler.Hususi PasaportlarHususi pasaportlar; Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski  Bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu  kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile  ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle  sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu  görevlilerine; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden  başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı  ülkelere gittikleri zaman verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme  Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C.  Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu  derecelerden kesilmesi şartı aranmaz.

Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu tür pasaport verilir.

Büyükşehir il ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri süresince hususi pasaport verilir.Hususi pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı tür  pasaport verilir. Hususi pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat  edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise aynı türden pasaport  verilmesi mümkündür.Hizmet Pasaportları

Hizmet Pasaportları, Hükümetçe, Özel İdarelerce veya Belediyelerce resmi  vazifeyle dış memleketlere gönderildiklerinde veya dış memleketlerde  vazifeye alınanlara, Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu uluslararası  kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlara, Türk Hava Kurumu ve Türkiye  Kızılay Cemiyetince görevlendirilenlere verilir.

Hizmet damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı  türden pasaport verilir. Pasaport sahibinin yanında yaşayıp, evli  bulunmayan ve iş sahibi olmayan kız çocuklarıyla yine yanında yaşayıp  reşit bulunmayan erkek çocuklarına da aynı türden pasaport verilir.Diplomatik Pasaportlar

Diplomatik pasaportlar, Dışişleri Bakanlığı ile yabancı memleketlerde  Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve Konsoloslukları tarafından Türkiye  Büyük Millet Meclisi Üyelerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi  olmayan Bakanlara, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri  Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay,  Genel Kurmay birinci ve ikinci başkanlarına, Cumhuriyet Başsavcısına,  orgenerallere, oramirallere, eski cumhurbaşkanlarına, yasama meclisleri  eski başkanlarına, eski başbakanlar ve dışişleri eski bakanlarına,  Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterine, Başbakanlık ve bakanlık müsteşarları  ile Diyanet İşleri Başkanına, Büyükelçilik unvanı taşıyan Başbakan  başmüşavirleri ile Başbakan dışişleri danışmanlarına, Dışişleri  Bakanlığı meslek mensuplarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği üst  düzey görevlilerinden resmi bir görevle gönderilenlere, Türkiye  Cumhuriyeti dış temsilcilikleri nezdinde memur edilen müşavirlere,  ataşelere ve muavinlerine, Hükümet adına milletlerarası resmi  müzakereler yapılması, mukavelenameler akdi için veya milletlerarası  toplantılarla kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilenlere ve  yabancı devletler veya millletlerarası teşekküller nezdinde daimi veya  geçici görev yapmak üzere gönderilenlere, siyasi kuryelere verilir.

Diplomatik pasaport alabilecek durumda bulunan veya alan kimselerin  sıfat veya vazifeleri devam ettiği müddetçe, eşlerine de diplomatik  pasaport verilmesi mümkündür.

Diplomatik pasaport alan kimselerin sıfat ve vazifeleri devam ettiği  müddetçe, yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan kız  çocuklarına ve yine yanlarında yaşayıp reşit bulunmayan erkek  çocuklarına da diplomatik pasaport verilir.

Diplomatik pasaportlar hiçbir harç veya resme tabi değildir.       

Biyometri nedir?

Biyometri, bireyin ölçülebilir fiziksel ve davranışsal özelliklerini  tanıyarak kimlik saptamak üzere geliştirilmiş otomatik sistemler için  kullanılan bir terimdir. Özetle, biyometri kişinin ölçülebilir biyolojik  izlerini ifade etmektedir.e-Pasaportlarda yüz, parmak izi ve göz bebeği olmak üzere üç tür  biyometrik verinin kullanılması mümkündür. Bunlardan göz bebeği  biyometrisine dünyada henüz geçilmemiş olmakla birlikte bazı ülkeler  tarafından bu konuda çalışmalar yapılmaktadır.Biyometrik fotoğraf nedir? Nerede çektirebilirim?

Biyometrik vesikalık fotoğraflar, standartları ICAO tarafından  belirlenen ve Makinede Okunabilen Seyahat Belgelerinde kullanılan yüksek  kaliteli, belli ölçüleri ve özellikleri olan ve yüz biyometrisinin  tespit edilebildiği fotoğraflardır.ICAO standartlarına göre üretilen e-Pasaportların kimlik sayfasında  fotoğraf bölümü için ayrılan bölümün ebatları 35 mm X 45 mm olacak  şekilde belirlenmiştir.Ancak başvuru sırasında kullanılacak fotoğrafların tarayıcı  tarafından algılanabilmesi için mutlaka 35 mm x 45 mm ebatından büyük  olması gerekmektedir. Bu nedenle, biyometrik özellikte olması şartıyla,  standart vesikalık fotoğraf ebatı olan 45 mm x 60 mm ebatındaki  vesikalıklar da kabul edilmekle birlikte, İçişleri Bakanlığı Emniyet  Genel Müdürlüğü tarafından tavsiye edilen vesikalık fotoğraf ebatı 50 mm  x 50 mm olarak belirlenmiştir.

Aksi takdirde, başvuru tamamlanamamakta veya başvuru tamamlansa bile bu  pasaportlar tanzim sırasında iptal edilebilmekte,bu durumda da yeniden  başvurmanız gerekebilmektedir.Bu nedenle, çektirmiş olduğunuz biyometrik fotoğrafların 35 mm x 45 mm ebadında kesilmemesi hususunun fotoğrafçılara muhakkak hatırlatılması gerekmektedir.Tüm fotoğrafçılarda biyometrik vesikalık çektirmek mümkündür.Biyometrik vesikalık fotoğrafın birebir örneği aşağıdaki gibidir:

ICAO standartlarına göre biyometrik vesikalık fotoğraflarda yüz, 45 mm  olan fotoğraf boyunun %70'i ile %80'i arasında bir yer kaplamalıdır. Bu  da yaklaşık olarak 32 mm. ile 36 mm. arasında bir ölçüyü ifade  etmektedir.ICAO standartlarındaki biyometrik vesikalık fotoğraflar için aranan özellikler aşağıda örneklerle açıklanmıştır.                                                                     

Yüz, fotoğraf üzerinde ortalanmış olarak saç modeliyle birlikte tamamen görünür olmalıdır. 

Fotoğrafta leke ve bükülmeler olmamalıdır. Renkler nötr olmalı ve yüzün doğal renklerini yansıtmalıdır. 

Kontrast iyi ayarlanmalı, ayrıntılar yeterince keskin ve net olmalıdır. 

Gözler açık konumda olmalı ve net olarak görünmelidir. Saçlar gözleri  kapatmamalı ve fotoğraf çekilirken doğrudan kameraya bakılmalıdır. Başın konumu dik olmalı, baş herhangi bir yöne dönük olmamalıdır.  Fotoğraf gülme vb. mimikler olmadan, ağız kapalı olarak çekilmelidir.

     

Fon açık, tek renk (gri tonda veya beyaz) ve desensiz olmalıdır. Fonda gölgeler oluşmamalıdır. Işık yüze eşit ölçüde yansıtılmalı, yansıma veya gölgeler bulunmamalıdır. Fotoğrafta "kırmızı-göz" bulunmamalıdır.   

Gözler net bir şekilde görünmeli, gözlük camı üzerinde yansımalar  bulunmamalı, renkli cam veya güneş gözlüğü kullanılmamalıdır. Gözlük  camının kenarı veya çerçevesi gözleri kapatmamalı ya da gözleri  kapatacak ölçüde kalın olmamalıdır. 

Küçük çocukların fotoğraflarında başka kişi veya nesneler bulunmamalıdır. 

Kişinin zorunlu olarak kullandığı gözlük ve benzeri aksesuarlar dışında  fotoğrafta şapka, başlık, pipo, vb. nesneler bulunmamalıdır. 

Başörtülü fotoğraflarda yüz çene ucundan alına kadar görünür olmalı, yüzün üzerinde gölgeler oluşmamalıdır.       

e-Pasaport için nereye başvurmalıyım?Türkiye’de Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımız e-Pasaport almak için 81  İl ve 110 İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde halen hizmet veren toplam  191 başvuru merkezine; yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ise  bulundukları ülkedeki Büyükelçiliklerin Konsolosluk Şubelerine veya  Başkonsolosluklara başvurabilirler.Diplomatik pasaport başvuruları ise yurt içinde Dışişleri Bakanlığı,  yurt dışında Büyükelçilikler ve Başkonsolosluklar tarafından  alınacaktır.Başvuru merkezi sayısının Türkiye genelindeki tüm ilçeleri kapsayacak şekilde artırılması yönünde çalışmalar sürdürülmektedir.

Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yapLinklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Umuma Mahsus Pasaport Başvurusu İçin Gerekli BelgelerNüfus cüzdanının aslı
Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet biyometrik vesikalık fotoğraf (yurt dışı başvurular için 1 adet yeterlidir)
Varsa daha önceden alınmış pasaportlar
Pasaport defter bedelinin yatırıldığına dair dekont (yurt dışında başvurulan konsolosluğa yatırılmaktadır)
Pasaport harç bedelinin yatırıldığına dair dekont (yurt dışında başvurulan konsolosluğa yatırılmaktadır)
Başvuru Sahibinin Durumuna Göre Talep Edilebilecek Diğer Belgeler (Yurtdışında yaşayan erkekler için) Askerlik tecil veya terhis belgesi,
Reşit olmayan çocuklardan anne ve babaları ya da kanuni  temsilcilerinin noterden veya Pasaport Şubesine bizzat gelerek  verecekleri muvafakatname
Mahcurlar (kısıtlı, zihinsel engelliler) için başvurulacaksa mahkeme  tarafından atanmış vasinin noterden veya bizzat Pasaport Şubesine  gelerek verecekleri muvafakatname
Mesleğe ilişkin belge (işçi, ihracatçı, ithalatçı, kasap, gazeteci,  şoför ile kamu görevlilerinin görevlerini belgelendirmeleri gerekmekte,  diğer meslek sahiplerinin beyanlarına göre işlem yapılmaktadır)
Yurt dışında işçi olarak çalışanlar ile bu kişilerin eş ve çocukları başvuracaklar ise iş ve işçi bulma kurumundan belge.
Türkiye’deki üniversitelerde çalışan öğretim elemanları ile öğrenim  gören öğrencilerin bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere  katılmak üzere veya eğitim amacıyla yurt dışına çıkışlarında ilgili  üniversiteden alacakları ve ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı’na  onaylatacakları harçsız pasaport talep yazısı (Bu kişilere, Pasaport  Kanununun 15. maddesinde belirtilen süreler sınırlı kalmak kaydıyla yurt  dışına gidip gelecekleri süreler kadar harçsız pasaport tanzim edilir. 6  aydan daha az süreli belge getirenlere 6 ay; 6 aydan daha fazla süreli  belge getirenlere 1 yıl; 1 yıldan daha fazla süreli belge getirenlere 2  yıl süreli harç muafiyeti uygulanır.
Mahkeme yoluyla ad, soyad, yaş vb. değişiklikler yaptırmış veya  nüfus nakli yaptırmış olan kişilerden ise kesinleşmiş mahkeme kararı  veya vukuatlı nüfus kayıt örneği istenir.

Yukarıda belirtilenler dışındaki kişiler ise Milli Eğitim  Bakanlığından alacakları yazıyı başvurdukları merkeze ibraz  edeceklerdir.

Hususi Pasaport Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

a) Çalışanlar için çalıştıkları kurumun yetkili amiri tarafından  tasdiklenmiş matbu talep formu (Emekli olan veya çekilme sebebiyle  kurumlarıyla ilişiği kesilen hak sahipleri pasaport müracaat formlarını  bulundukları ilin Pasaport Şube Müdürlüklerinden temin edebilirler)

b) Emekli olma veya görevden çekilmek (istifa) suretiyle görevlerinden  ayrılmış olanların emekli olduğu veya ayrıldığı tarihteki unvan ve kadro  derecesini gösterir kurumlarından alacakları mühürlü belgec) 01.08.1997  tarihine kadar İçişleri Bakanlığı tarafından, bu tarihten sonra İl  Emniyet Müdürlükleri tarafından “Emekli'' sıfatıyla kendisine eşine veya  çocuklarına düzenlenmiş Hususi Pasaportlarının değiştirilmesi talebinde  bulunanların emekli cüzdanlarının aslı ve fotokopisi

Nüfus cüzdanının aslı
Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet biyometrik vesikalık fotoğraf
Varsa daha önceden alınmış pasaportlar
Pasaport defter bedelinin yatırıldığına dair dekont
Başvuru Sahibinin Durumuna Göre Talep Edilebilecek Diğer Belgeler Reşit  olmayan çocuklardan anne ve babaları ya da kanuni mümessillerinin  noterden veya ilgili Emniyet Müdürlüğü’nün Pasaport Şubesine bizzat  gelerek verecekleri muvafakatname
Mahcurlar (kısıtlı, zihinsel engelliler) için müracaat edilecekse  mahkeme tarafından atanmış olan vasisinin noterden alacakları veya  ilgili Emniyet Müdürlüğü’nün Pasaport Şubesine şahsen gelerek  verecekleri muvafakatname
Hak sahibinin vefatı durumunda eşinin vukuatlı nüfus kayıt örneği  (hak sahibinin eşinin nüfus cüzdanının medeni durumu kısmının 'Dul'  ibaresi ile yenilenmesi gerekmektedir)
Hak sahibinin vefatı durumunda 18 yaşından küçük çocuklar vefat eden  hak sahibinden emekli maaşı alsa dahi, diğer ebeveynin Hususi Pasaport  almaya hakkı varsa 18 yaşına kadar yararlanabilecektir.
18 yaşından büyük kız çocukları her ne sebeple olursa olsun Sosyal  Güvenlik Kurumlarının birinden emekli aylığı alması ya da ebeveynin  vefatı nedeniyle kendisine emekli aylığı bağlanması durumunda Hususi  Pasaport alma hakkını kaybetmektedir.
18 yaşını doldurmuş kız çocuklarının ebeveynin hakkından  yararlanabilmesi için gelir getirici bir işte çalışmıyor olması, bekar  olması, (eğitim-öğretim durumu hariç) anne ve babası ile ikamet ediyor  olması ve hak sahibinin müracaat esnasında tebliğ-tebellüğ belgesi  imzalaması gerekmektedir.
Pasaport almak isteyen şahısların, eşlerinin ve 7 yaşından gün almış  çocukların müracaat esnasında parmak izlerinin alınması gerektiğinden  bizzat müracaata gelmeleri gerekmektedir. Ancak hak sahibinin müracaata  gelememesi durumunda eşinin ve çocuklarının pasaport almalarına ve  pasaport işlemlerini yürütmelerine rıza gösterdiğine ilişkin hak sahibi  tarafından verilecek muvafakatname, vekaletname ya da taahhütname ibraz  edilmesi durumunda, hususi pasaport düzenlenerek kendilerine veya kanuni  mümessillerine teslim edilecektir.
Hususi Pasaport talebinde bulunan kadın eşinden ayrılmışsa ve  velayeti kendisinde olan çocuklarına hususi pasaport çıkarmak istiyorsa;  vukuatlı nüfus kayıt örneği ya da kesinleşmiş mahkeme kararı
Hak sahibinin vefatı ile 18 yaşından büyük kız çocuklarının pasaport  alma hakkı ortadan kalktığından, daha önceden alınan pasaportlar iade  edilecektir, aksi halde yurt dışına çıkışlarda kendilerinden geri  alınarak iptal edilecektir.
Hususi Pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul  eşlerine, başkası ile evlenmemeleri kaydıyla Hususi Pasaport verilir;  dul eşin başkasıyla evlenip boşandıktan sonra nüfus kaydı Hususi  Pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat eden eşinin nüfus kaydına  dönse dahi vefat eden eşinden dolayı kendisine bu tür pasaport  verilmemektedir. Bu işlemle ilgili eşinin vefat ettiğini ve kendisinin  bir daha evlenmediğini belgeleyen nüfus kayıt örneği getirmesi  zorunludur.

Hususi Pasaportlar (defter bedeli dışında) harca tabi değildir.
Hizmet Pasaportu Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

1. Talep edenin mensubu bulunduğu kurumdan onaylanmış, Hizmet Pasaport Talep Formu,

2. Nüfus Cüzdanı aslı

3. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet biyometrik vesikalık fotoğraf

4. Pasaport defter bedelinin yatırıldığına dair dekont

Başvuru Sahibinin Durumuna Göre Talep Edilebilecek Diğer BelgelerDaha  önce herhangi bir pasaport alınmışsa getirilmesi, daha önce almış  oldukları Umuma Mahsus Pasaportları, Hizmet Pasaport alırken Emniyete  iade edenler, formdaki ilgili bölüme Umuma Mahsus Pasaportlarını  Emniyete teslim ettiklerini ve geri almadıklarını beyan edecekler, ancak  pasaport dosyalarında bulunmaz ise Umuma Mahsus pasaportlarına kayıp  işlemi yapılarak, beyan edenler hakkında, T.C.K' nın 206.maddesine göre  yalan beyanda bulunmaktan, formu onaylayan kurum yetkilileri hakkında  ise ' Resmi Belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçundan işlem  yapılmaktadır. Bundan dolayı daha önceden alınmış Umuma Mahsus  Pasaportlar hak sahiplerinde ise mutlak suretle müracaat esnasında  getirilmesi, hak sahiplerinde değil ise formun ilgili bölümüne doğru  beyanda bulunulması gereklidir.
Reşit olmayanlar için kanuni mümessillerinin noterden tasdikli  muvafakatti (Müracaat sırasında pasaport vermeye yetkili makamlar  huzurunda da verilebilir.)â--¦Hizmet pasaportu almak isteyen şahısların  eşlerinin veya 7 yaşından gün almış çocuklarının müracaat esnasında  parmak izlerinin alınması gerektiğinden bizzat müracaata gelmeleri  gerekmektedir.
Diplomatik Pasaport Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

1. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf

2. Nüfus cüzdan aslı veya fotokopisi, (T.C. Kimlik nolu)

3. Muvafakatname (18 yaşından küçük çocuklar için)

4. Taahhütname (18 yaşından büyük kız çocukları için)

5. Boşanma veya üvey evlatlık durumunda çocukların velayetinin kime ait  olduğunu belirten mahkeme kararı veya eşin noter tasdikli muvafakatinin  örneği

6. Tebligatname (Sürekli görevle yurtdışına gidecek bakanlık personelinin atama örneğini gösteren belge)

7. Türkiye İş Bankası’nın Dışişleri Bakanlığı Şubesi nezdindeki  â€œDışişleri Bakanlığı-PDGY-Diplomatik Pasaport Hesabı”na 138 TL’lik  diplomatik pasaport defter bedelinin yatırıldığını gösteren dekont

8. Varsa daha önceden alınmış diplomatik pasaport

Diplomatik Pasaport hak sahibi yurtdışına atanmış Dışişleri Bakanlığı mensubu ise;

1. Tebligatname (Atama kararının örneği)

2. Geçici görevlendirme veya Diplomatik Kurye görevi ifa edilecekse Olur Belgesi’nin bir örneği

Diplomatik Pasaport hak sahibi yurtdışına atanmış Dışişleri Bakanlığı mensubu değil ise;

1. Bakanlar Kurulu Kararı’nın veya Atama kararnamesinin bir örneği

2. Sürekli dış göreve gidecekler için Dışişleri Bakanlığı Eğitim Merkezi  Başkanlığı’nın yönlendirme kurslarına katıldıklarını gösterir belge       

                           Başvuru Yerleri

 E-Pasaport almak için Türkiye’de 81  İl ve 110 İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde halen hizmet veren toplam  191 başvuru merkezine; yurt dışında ise bağlı bulunduğunuz  konsolosluklara başvurabilirsiniz.[/b]   Başvuru merkezi sayısının Türkiye genelindeki tüm ilçeleri kapsayacak şekilde artırılması yönünde çalışmalar sürdürülmektedir.
  Başvurular, bazı  konsolosluklarımızda randevusuz kabul edilebilmekle birlikte, işlem  sayısı yoğun olan bazı konsolosluklarımızda ise beklemeleri en aza  indirebilmek için yalnızca randevuyla kabul etmektedir. Bu nedenle, bu  merkezlere başvurmadan önce lütfen randevu alınız ve diğer başvuru  sahiplerinin işlemlerinin gecikmemesi için lütfen randevu saatinde  başvuracağınız merkezde hazır bulununuz.
  Randevusuz başvuru kabul eden merkezlere ise lütfen mesai saatleri içinde başvurunuz
  Online randevu için
 Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap

Linkback: e-pasaport nedir? | Nasıl alınır? | Randevu almak


  • Android version: Android 10
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
  • Gösterim 1,689 
  • Haber Köşesi (Herşey)
  • 0 Yanıt

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

Yasal Uyarı

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Replikacep.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Replikacep.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.