Atatürk'ün Kronolojisi

Başlatan Tekyürek, 22 Eylül 2014, 21:11:38

« önceki - sonraki »

0 Üyeler ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

ATATÜRK' ÜN KRONOLOJİSİ

1881 - 1908

    * 19 Mayıs 1881 - Mustafa'nın Selanik'te dogusu.
    * 1893 - Mustafa'nın Selanik Askeri Rüstiyesi'ne yazılması ve ögretmeni Mustafa Efendi'nin kendisine "Kemal" adını takması.
    * 1895 - Mustafa Kemal'in Selanik Askeri Rüstiyesi'ni bitirerek Manastır Askeri İdadisine girmesi.
    * 13 Mart 1899 - Mustafa Kemal'in Manastır Askeri İdadisi'ni bitirerek İstanbul'da Harp Okulu'na girisi.
    * 10 subat 1902 - Mustafa Kemal'in Harp Okulu'nu tegmen rütbesiyle bitirerek Harp Akademisi'ne geçmesi.
    * 11 Ocak 1905 - Mustafa Kemal'in Kurmay Yüzbası olarak Harp Akademisi'nden mezun olması ve merkezi sam'da bulunan Besinci Ordu emrine verilmesi.
    * Ekim 1905 - Mustafa Kemal'in bazı arkadaslarıyla birlikte sam'da gizli "Vatan ve Hürriyet Cemiyeti"ni kurması.
    * 20 Haziran 1907 - Mustafa Kemal'in Kolagasılıgına ( Kıdemli Yüzbası ) yükseltilmesi.
    * 13 Ekim 1907 - Mustafa Kemal'in Selanik'te III. Ordu'ya atanması.
    * subat 1908 - Atatürk'ün General Litzmann'dan çevirdigi "Takımın Muharebe Talimi" adlı -askerî egitimle ilgili- kitabın Selânik'te yayımlanması.
    * Haziran 1908 - Atatürk'e, III. Ordu Karargâhı'ndaki görevinin yanısıra Üsküp-Selânik arasındaki demiryolu müfettisligi görevinin de verilmesi.
    * 23 Temmuz 1908 - II. Mesrutiyet'in İlânı.

1909 - 1914

    * 15-16 Nisan 1909 - Mustafa Kemal'in 31 Mart (13 Nisan) ayaklanması üzerine Hareket Ordusu'nun kurmay baskanı olarak İstanbul'a hareket etmesi.
    * 6 Eylül 1909 - Mustafa Kemal'in Selanik'te III. Ordu Piyade Subay Talimgahı Komutanı olması. (Aynı yıl içinde Kolagası rütbesiyle 38. Piyade Alayı komutanı olmustur.)
    * Mayıs 1910 - Mustafa Kemal'in Mahmud sevket Pasa'nın kurmay baskanı olarak Arnavutluk harekatında bulunması.
    * Eylül 1910 - Fransa'da yapılan manevralara Türk Ordusu temsilcisi olarak katılması.
    * 13 Eylül 1911 - Mustafa Kemal'in İstanbul'a Genelkurmay'a nakledilmesi.
    * 27 Kasım 1911 - Mustafa Kemal'in Trablusgarb'ta Binbasılıga yükseltilmesi.
    * 22 Aralık 1911 - Mustafa Kemal'in İtalyan - Osmanlı Trablus Savası'nda Tobruk Taarruzu'nu basarıyla idare etmesi.
    * 25 Kasım 1912 - Mustafa Kemal'in Bahrısefid Bogazı ( Çanakkale ) Kuva-yı Mürettebesi Harekat subesi Müdürlügü'ne atanması.
    * 27 Ekim 1913 - Mustafa Kemal'in Sofya Atasemiliteri olması.
    * 1 Mart 1914 - Mustafa Kemal'in Yarbaylıga yükseltilmesi.

1915 - 1916

    * 2 subat 1915 - Mustafa Kemal'in Tekirdag'da 19. Tümeni kurmaya baslaması. (25 subat 1915'te tümen kurulusunu tamamlayarak Maydos'a gelmistir.)
    * 25 Nisan 1915 - İtilaf devletlerinin Arıburnu'na asker çıkarmaları üzerine Mustafa Kemal'in tümeniyle düsmanı önleyerek durdurması.
    * 1 Haziran 1915 - Mustafa Kemal'in Albaylıga yükseltilmesi.
    * 8-9 Agustos 1915 - Mustafa Kemal'in Anafartalar Grubu Komutanlıgı'na atanması.
    * 10 Agustos 1915 - Mustafa Kemal'in bizzat idare ettigi taarruzla Anafartalar cephesinde düsmanı geri atması.
    * 17 Agustos 1915 - Mustafa   Kemal'in Kireçtepe'de zafer kazanması.
    * 21 Agustos 1915 - Mustafa Kemal'in II. Anafartalar Savası'nı kazanması.
    * 14 Ocak 1916 - Mustafa Kemal'in Edirne'de XVI. Kolordu Komutanlıgı'na baslaması.
    * 1 Nisan 1916 - Mustafa Kemal'in Mirlivalıga ( Tümgeneral ) yükselmesi.
    * 7-8 Agustos 1916 - Mustafa Kemal'in Bitlis ve Mus'u düsman elinden geri alması.

1917 - 1918

    * 7 Mart 1917 - Mustafa Kemal'in Diyarbakır'daki II. Ordu Komutanlıgı vekilligine atanması.
    * 16 Mart 1917 - Mustafa Kemal'in Diyarbakır'daki II. Ordu Komutanlıgı'na asil olarak atanması.
    * 5 Temmuz 1917 - Mustafa Kemal'in Halep'teki VII. Ordu Komutanlıgı'na atanması.
    * 20 Eylül 1917 - Mustafa Kemal'in VII. Ordu Komutanı sıfatıyla memleketin ve ordunun durumunu açıklayan tarihi raporunu göndermesi.
    * 15 Ekim 1917 - Mustafa Kemal'in VII. Ordu Komutanlıgı'ndan ayrılarak İstanbul'a dönmesi.
    * 15 Aralık 1917 - Mustafa Kemal'in Veliaht Vahidettin ile Almanya'ya gitmesi.
    * 16 Aralık 1917 - Mustafa Kemal'e "Birinci Rütbeden Kılıçlı Mecidi Nisanı" verilmesi.
    * 4 Ocak 1918 - Almanya gezisinden dönmesi.
    * 7 Agustos 1918 - Mustafa Kemal'in Filistin'de bulunan VII. Ordu Komutanlıgı'na ikinci defa tayin olunması.
    * 26 Ekim 1918 - Mustafa Kemal'in komuta ettigi VII. Ordu Birlikleri tarafından düsman taarruzunun Haleb'in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde durdurulması.
    * 30 Ekim 1918 - Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında Mondros Mütarekesi imzalandı.
    * 31 Ekim 1918 - Osmanlı Devleti, Mondros Mütarekesi'nin yürürlüge girmesiyle Birinci Dünya Savası'ndan çıktı.
    * 31 Ekim 1918 - Mustafa Kemal'in Yıldırım Orduları Grubu Komutanı olması.
    * 13 Kasım 1918 - Mustafa Kemal'in Yıldırım Orduları Grubu Komutanlıgı'nın lagvı üzerine İstanbul'a gelmesi. Ve denizde demirlemis düsman filosunu gördügünde, yaveri Cevat Abbas (Gürer) Bey'e ünlü sözünü söylemesi: "Geldikleri gibi giderler".

1919

    * 30 Nisan 1919 - Mustafa Kemal'in 9. Ordu Müfettisi olması.
    * 16 Mayıs 1919 - Mustafa Kemal'in Samsun'a gitmek üzere Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan ayrılması.
    * 19 Mayıs 1919 - Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması.
    * 21-22 Haziran 1919 - Mustafa Kemal'in Amasya'dan yolladıgı genelgeyle, milli kuvvetleri bir gaye ve bir teskilat çevresinde toplamak amacıyla Sivas Kongresi'ni toplantıya çagırdı.
    * 26 Haziran 1919 - Amasya'dan Sivas'a hareketi.
    * 3 Temmuz 1919 - Mustafa Kemal'in Erzurum'a ilk gelisi.
    * 8-9 Temmuz 1919 - Mustafa Kemal'in resmi görevinden ve askerlikten çekilmesi.
    * 23 Temmuz 1919 - Erzurum Kongresi'nin toplanması ve Mustafa Kemal'in Erzurum Kongresi'ne Baskan seçilmesi.
    * 4 Eylül 1919 - Sivas Kongresi'nin toplanması ve Mustafa Kemal'in Sivas Kongresi'ne Baskan seçilmesi.
    * 11 Eylül 1919 - Mustafa Kemal'in Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyesi Baskanlıgı'na seçilmesi.
    * 20-22 Ekim 1919 - Mustafa Kemal'in İstanbul'dan gelen Bahriye Nazırı Salih Pasa ile Amasya'da görüsmesi.
    * 7 Kasım 1919 - Mustafa Kemal'in İstanbul'da toplanması kararlastırılan Osmanlı Meclisi için Erzurum'dan milletvekili seçilmesi. ( TBMM'nin birinci dönemi için yapılan seçimde ve ondan sonraki seçimlerde Ankara'dan milletvekili seçilmistir. )
    * 27 Aralık 1919 - Mustafa Kemal'in Heyeti Temsiliye ile birlikte Ankara'ya gelmesi.

1920 - 1921

    * 16 Mart 1920 - İstanbul'un İtilaf Devletleri tarafından isgali üzerine Mustafa Kemal'in durumu bütün devletlere ve Millet Meclislerine protesto etmesi ve Ankara'da yeni bir Millet Meclisi toplama tesebbüsüne geçmesi.
    * 23 Nisan 1920 - Mustafa Kemal'in Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açması.
    * 24 Nisan 1920 - TBMM'nin Mustafa Kemal'i baskanlıga seçmesi.
    * 11 Mayıs 1920 - Mustafa Kemal'in İstanbul Hükümetince ölüm cezasına çarptırılması.( Bu karar 24 Mayıs 1920'de Padisah tarafından onanmıstır. )
    * 13 Eylül 1920 - Mustafa Kemal tarafından hazırlanan Halkçılık programının Büyük Millet Meclisi'ne sunulusu.
    * 5 Aralık 1920 - Mustafa Kemal'in İstanbul'dan gelen Osmanlı delegeleri İzzet ve Salih Pasa'larla Bilecik tren istasyonunda görüsmesi.
    * 17 subat 1921 - Mehmet Akif (Ersoy) tarafından yazılan "İstiklal Marsı" siiri Hakimiyeti Milliye gazetesinde yayınlandı.
    * 1 Mart 1921 - Mehmet Akif'in (Ersoy), "İstiklal Marsı", Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey tarafından Meclis'te ilk kez okundu ve sürekli alkıslarla karsılandı.
    * 12 Mart 1921 - İstiklâl Marsı'nın TBMM'de kabul edilmesi.
    * 12 Mart 1921 - Londra Konferansı sona erdi. İtilaf Devletleri barıs teklif etti.
    * 10 Mayıs 1921 - Mustafa Kemal tarafından Büyük Millet Meclisi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu'nun kurulması ve kendisinin Grup Baskanlıgı'na seçilmesi.
    * 13 Haziran 1921 - Mustafa Kemal'in Fransız temsilcisi F. Bouillon ile Ankara'da görüsmesi.
    * 5 Agustos 1921 - Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal'e Baskomutanlık görevinin verilmesi.
    * 23 Agustos 1921 - Mustafa Kemal'in 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesi'ni idareye baslaması.
    * 13 Eylül 1921 - Mustafa Kemal'in Sakarya Zaferi'ni kazanması.
    * 19 Eylül 1921 - Mustafa Kemal'e Büyük Millet Meclisi tarafından müsirlik (maresallik) rütbesinin ve Gazi ünvanının verilmesi.

1922 - 1923

    * 26 Agustos 1922 - Gazi Mustafa Kemal'in Kocatepe'den Büyük Taarruz'u idareye baslaması.
    * 30 Agustos 1922 - Gazi Mustafa Kemal'in Dumlupınar'da Baskomutanlık Meydan Savası'nı kazanması.
    * 10 Eylül 1922 - Gazi Mustafa Kemal'in İzmir'e girisi.
    * 1 Kasım 1922 - Gazi Mustafa Kemal'in teklifi üzerine Büyük Millet Meclisi'nin saltanatın kaldırılmasına karar vermesi.
    * 14 Ocak 1923 - Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım'ın İzmir'de ölümü.
    * 29 Ocak 1923 - Gazi Mustafa Kemal'in İzmir'de Latife (Usaklıgil) Hanım'la evlenmesi. ( 5 Agustos 1925'te ayrılmıslardır.)
    * 17 subat 1923 - Gazi Mustafa Kemal'in İzmir'de ilk Türkiye İktisat Kongresi'ni açması.
    * 24 Mart 1923 - Mustafa Kemal Pasa, Time Dergisi'ne kapak oldu.
    * 13 Agustos 1923 - Gazi Mustafa Kemal'in ikinci defa Büyük Millet Meclisi Baskanlıgı'na seçilmesi.
    * 11 Eylül 1923 - Gazi Mustafa Kemal'in Halk Partisi'ni kurması.
    * 29 Ekim 1923 - Cumhuriyetin İlânı ve Gazi Mustafa Kemal'in ilk Cumhurbaskanı seçilmesi.

1924 - 1930

    * 1 Mart 1924 - Gazi Mustafa Kemal'in Büyük Millet Meclisi'ni açısı ve Halifeligin kaldırılması ile ögretimin birlestirilmesi geregini konusmasında belirtmesi.
    * 23 Agustos 1925 - Gazi Mustafa Kemal'in Kastamonu'da ilk defa sapka giymesi.
    * 3 Ekim 1926 - İstanbul'da Sarayburnu'nda Mustafa Kemal'in ilk heykelinin dikilmesi.
    * 1 Temmuz 1927 - Gazi Mustafa Kemal'in Cumhurbaskanı sıfatıyla ilk defa İstanbul'a gelmesi.
    * 15-20 Ekim 1927 - Gazi Mustafa Kemal'in CHP İkinci Kurultayı'nda tarihi büyük nutkunu söylemesi.
    * 28 Ekim 1927 - Türkiye'de ilk kez nüfus sayımı yapıldı. O tarihteki nüfusumuzun 13.650.000 oldugu belirlendi.
    * 1 Kasım 1927 - Gazi Mustafa Kemal'in ikinci defa Cumhurbaskanlıgı'na seçilmesi.
    * 4 Kasım 1927 - Gazi Mustafa Kemal'in Ankara Etnografya Müzesi önünde ve Yenisehir'de dikilen heykellerinin açılısı.
    * 10 Nisan 1928 -Anayasa degisikligi yapılarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Lâik bir devlet haline getirildi.
    * 20 Mayıs 1928 - Afgan Kralı Amanullah Han'ın Gazi Mustafa Kemal'i Ankara'da ziyareti.
    * 24 Mayıs 1928 - Uluslararası rakamların kullanılmasıyla ilgili yasa çıkartıldı.
    * 28 Mayıs 1928 - "Millet Mektepleri" açıldı. Türk vatandaslıgı yasası çıkartıldı.
    * 9-10 Agustos 1928 - Gazi Mustafa Kemal'in Sarayburnu'nda Türk harfleri hakkındaki nutkunu söylemesi.
    * 1 Kasım 1928 -Yeni Türk Harfleri'nin kabul ve uygulanmasıyla ilgili yasa TBMM'si tarafından onaylanarak yürürlüge girdi.
    * 5 Ocak 1929 - TBMM'ce çıkartılan bir yasa ile Anadolu-Bagdat, Mersin, Tarsus, Adana demir yolları ile Haydarpasa Limanı satın alındı.
    * 3 Nisan 1930 - Menemen'de Cumhuriyete karsı ayaklanma yapıldı. Ögretmen yedeksubay Kubilây bu olayda sehit edildi.

1931 - 1935
    * 1931 - Halkevleri kuruldu.
    * 12 Nisan 1931 - Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Tarih Kurumu'nun kurulması.
    * 4 Mayıs 1931 - Mustafa Kemal'in üçüncü defa Cumhurbaskanlıgı'na seçilmesi.
    * 12 Haziran 1932 - Irak Kralı Emir Faysal'ın Ankara'da Mustafa Kemal'i ziyareti.
    * 12 Temmuz 1932 - Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Dil Kurumu'nun kurulması.
    * 4 Ekim 1933 - Yugoslavya Kralı Aleksandre'nin Gazi Mustafa Kemal'i İstanbul'da ziyareti.
    * 26 Ekim 1933 - Türk kadınlarına köy ihtiyar heyetlerine seçilme ve seçme hakkı tanındı.
    * 29 Ekim 1933 - Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'in onuncu yıldönümü dolayısıyla tarihi nutkunu söylemesi.
    * 16 Haziran 1934 - İran sehinsahı Rıza Pehlevi'nin Gazi Mustafa Kemal'i Ankara'da ziyareti.
    * 21 Haziran 1934 - Soyadı Yasası kabul edildi. Bütün Türk yurttaslarının öz adından baska bir soyadı tasımaları zorunlu hale getirildi.
    * 24 Kasım 1934 - Büyük Millet Meclisi'nin Mustafa Kemal'e ATATÜRK soyadını veren kanunu kabul etmesi.
    * 3 Aralık 1934 - Hangi dinden olursa olsun, ülkemizde din adamlarının mâbet ve âyinler dısında dinsel giysi kullanmaları yasaklandı.
    * 5 Aralık 1934 - Anayasa degisikligi yapılarak, Türk kadınlarına milletvekili seçme ve seçilme hakkı verildi.
    * 1 Mart 1935 - Atatürk'ün dördüncü defa Cumhurbaskanı seçilmesi.

1936 - 1937

    * 20 Temmuz 1936 - Montreux Bogazlar Sözlesmesi imzalandı. Bogazlar tamamiyle Türk egemenligine geçti. Türk askeri, "gayri askeri" adı verilen yerlere girdi.
    * 4 Eylül 1936 - İngiltere Kralı Edward VIII.'nin İstanbul'da Atatürk'ü ziyareti.
    * 11 Haziran 1937 - Atatürk'ün, çiftliklerini Devlete ve bir kısım gayrimenkullerini Ankara Belediyesi'ne bagıslaması.
    * 27 Ocak 1937 - Hatay'ın Bagımsızlıgı, Milletler Cemiyeti tarafından kabul edildi.
    * 5 subat 1937 - TBMM'nin aldıgı bir kararla, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na: "cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, lâiklik, devrimcilik" ilkeleri kondu.
    * 28 - 29 Ekim 1937 -Atatürk, son kez Ankara'da Cumhuriyet Bayramı törenlerine katıldı.

1938 - ...

    * 14 Ocak 1938 - Türkiye, Irak, İran, Afganistan arasında kurulan "Sâdâbat Paktı", TBMM tarafından onaylandı.
    * 30 Mart 1938 - Atatürk'ün hastalıgı hakkında Cumhurbaskanlıgı Genel Sekreterligince ilk defa resmi teblig yayınlanması.
    * 19 Mayıs 1938 - Atatürk, son kez 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gösterilerini izledi. Rahatsız olmasına karsın Hatay sorunuyla ilgili güney gezisine çıktı.
    * 19 Haziran 1938 - Romanya Kralı Karol II'nin Atatürk'ü İstanbul'da ziyareti.
    * 5 Eylül 1938 - Atatürk'ün vasiyetnamesini yazması.
    * 16 Ekim 1938 - Atatürk'ün hastalık durumu hakkında günlük resmi tebligler yayımına baslanması.
    * 10 Kasım 1938 - Büyük Atatürk'ün Ölümü
    * 21 Kasım 1938 - Atatürk'ün cenazesinin Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabre törenle konulması.
    * 28 Kasım 1938 - Atatürk'ün Vasiyetnamesi'nin açılması.
    * 10 Kasım 1953 - Atatürk'ün nâsının, Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrinden Anıtkabir'e nakledilmesi.
    * 5 Eylül 1973 - Basbakanlıga baglı Devlet Film Arsivi'nin İstanbul'daki deposunda çıkan yangında Atatürk ile ilgili tek kopyalı filmlerin tamamı ile çok sayıda baska belge yandı.
    * 1981 - UNESCO'nun aldıgı bir kararla Atatürk'ün dogumunun 100. yılının bütün dünyada ATATÜRK YILI olarak kutlanması.
Linkback: Atatürk'ün Kronolojisi
  • Gösterim 2,171 
  • Herşey Genel Paylaşım
  • 0 Yanıtlar


Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor Üye ol Veya Giriş Yap


Paylaş whatsappPaylaş facebookPaylaş linkedinPaylaş twitterPaylaş myspacePaylaş redditPaylaş diggPaylaş stumblePaylaş technoratiPaylaş delicious

Benzer Konular (3)

Yanıtlar: 0
Gösterim: 1633

Yanıtlar: 0
Gösterim: 3874


İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Replikacep.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Replikacep.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.
Footer menü
Hakkımızda
Bize Ulaşın
Biz Kimiz
Hizmetlerimiz