İntihar ve İntihar İstatistikleri

Başlatan Tekyürek, 25 Ekim 2014, 20:31:33

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

İ n t i h a r__[/b]

Tüm dünyada her gün 1000 kişi intihar ediyor. İntihar, tüm ölümlerin %0,4 - %0,9'unu oluşturuyor. Erkeklerde intihar, kadınlardan 2-7 kat daha fazla olduğu saptanmıştır. Kadınlar ilaç ve boğulmayı seçerken, erkekler daha şiddetli metotları (asılma, kendini silahla vurma gibi) seçmiştir. ) İntiharın en acı yanlarından  biride, intihar eden kişinin özkıyımı gerçekleştirmeden önce bunu bir  şekilde çevresindekilere belli etmesidir. İntihar dışında yapacak hiçbir şey kalmadığı düşüncesi bilince hâkim olmuş,  yaşanan her saatin acı,  günah ve sorunları arttırmaktan başka bir işe yaramayacağı şeklindeki düşünceler çogu intihar olayında görülmektedir. İntihar eden kişi, intiharı  "sorunlarını giderici, çare bulamadığı acılarını dindirmeye yarayan,  bulamadığı huzur ortamını getireceği" bir çözüm olarak görür. İntihar eden kişilerde "mezara konma ve hayata son vermenin sonrasındaki" düşünceler bulunmuyor. İntihar davranışlarında ölmek  düşüncesi yanında daha iyi şartlarda yasamak yolunda bir kararsızlık ta  bulunabilmektedir. Bu nedenle yüksek bir yerden atlamadan önce  beklenmekte olduğu düşünülmektedir. İlkbahar ve yaz mevsiminin başlangıç ayları daha yüksek intihar sayılarına sahiptir. Bireyin bir "psikiyatrik hastalığının" olusu ya da "tedavi olunamaz" bir rahatsızlığın varlığı da riski çoğaltmaktadır. Psikiyatrik bir rahatsızlığı olanların olmayanlara göre özkıyım riskinin 3-12 kat daha fazla olduğu gözlenmiştir. İntihar gerçekleştiren kişilerin % 70 kadarında depresyon ya da alkolizme rastlanmıştır. İntiharın en fazla görüldüğü  psikiyatrik rahatsızlık depresyondur. Özellikle hastada hafifçe  iyileşmenin başladığı erken tedavi dönemlerinde ve hastanede yatıp  çıkmayı izleyen dönemlerde intihar riskinin daha yüksek olduğu  belirlenmiştir. Depresyonun varlığı halinde intihar  görülme olasılığı, her hangi bir ruhsal hastalığı olmayanlara göre 30  kat daha çok bulunmuştur.Şizofreni hastalarında % 10  oranında öz kıyıma rastlanmaktadır. Özellikle hastalığa ait yoğun  belirtilerin tedavi ile azaltıldığı, kişinin işlevselliğindeki azalmanın  farkında olup, depresyon el bir dönem yaşadığı ve daha çok hastalığın  ilk yıllarında gözlenmektedir. Şizofrenik intiharların % 75' inin  evlenmemiş, genç yaşta erkekler olduğu, % 50 sinin de daha önce öz kıyım  girişimleri olduğu saptanmıştır. Hastaneden çıkıştan birkaç  hafta-birkaç ay sonrasında risk yükselmektedir. Anti sosyal kişilik bozukluğunda % 5 oranında intihara rastlanmaktadır. BPD (sınırda kişilik bozukluğu) ve narsist kişilik bozukluğu olan kişilerde de intihar görülmektedir. Alkolizm tüm intihar vakalarını % 20 sinden sorumludur. Alkolizm nedenli intiharlarda,  çevresinin alkolizm nedeniyle kendisini artık desteklememesi ile,  kişinin beyninde uzun donemde oluşturduğu bozukluklar ve alkol almayı  takiben oluşan pişmanlık ve çaresizlik düşünceleri nedeniyle intihar çok  görülmektedir. Alkolizm gözlenen kişilerde hayat boyu intihar girişimi oranı % 10-15 arasında bulunmuştur...

* - * - *

  Erkeklerde ticari başarısızlık,  kadınlarda ise aile geçimsizliği ve istediğiyle evlenememe başta gelen  intihar nedenleri arasında... Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin  (ESOGÜ) yaptığı araştırmada erkeklerde ticari başarısızlık, kadınlarda  ise aile geçimsizliği ve istediğiyle evlenememenin başta gelen intihar  nedenleri arasında olduğu saptandı. ESOGÜ Tıp Fakültesi Anabilim Dalı  Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Çınar Yenilmez başkanlığında, Yrd. Doç. Dr.  Setenay Öner, Doç. Dr. Ünal Ayrancı,  Türkiye’de farklı yaş gruplarındaki tamamlanmış intiharlarda intihar  nedeni bakımından, cinsiyetler ile bireylerin yaşadıkları bölge  arasındaki farklılıkları incelemek ve bölgeye özgü risk faktörlerine  dikkati çekmek amacıyla yapılan araştırmada, DİE’nin düzenli olarak her  yıl yayınladığı “İntihar İstatistikleri Formu”ndan yararlanıldı. Araştırma Görevlisi Dr. Yasemin Kılıç ve Öğretim Görevlisi Dr. Gülcan Güleç Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE)  verilerini baz alarak “Türkiye’de 2003 Yılında Gerçekleşen Tamamlanmış  İntiharlarda Cinsiyetlere Göre Bölgeler Arası Farklılıklar” konulu bir  araştırma yaptı.

2705 İntihar Olgusu İncelendi

  Bu yıllıklardan  yaş ve cinsiyet gibi demografik bilgilerle intihar nedenleriyle ilgili  veriler toplandı. Türkiye’nin bölgeleri arasındaki karşılaştırması için  2003 yılı verileri esas alındı. Çalışmada yüzde 58,2’si erkeklerden,  yüzde 41,8’i kadınlardan oluşan 2705 intihar olgusu incelendi. Türkiye’nin 7 bölgesindeki  tamamlanmış intihar oranları, 24 yaş altı, 25-64 yaş arası ve 65 yaş ve  üstü olmak üzere 3 farklı grup esas alındı ve cinsiyetler arası  karşılaştırma yapıldı. Araştırma sonucuna göre, 2003  yılında gerçekleşen intihar olgularında bölge ile yaş, bölge ile  cinsiyet arasında önemli düzeyde ilişki olduğu saptandı. Bunun yanında  yaş grupları ile cinsiyet arasında önemli düzeyde ilişki olduğu  belirlendi. İntihar oranları, 24 yaş altında Doğu Anadolu ve Güneydoğu  Anadolu bölgelerinde yüksek düzeyde bulunurken, 25-64 yaş grubunda  sırasıyla Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde  yüksek olduğu belirlendi.

Doğu Anadolu’da Kadınlarda İntihar Oranı Yüksek

  İntihar oranları, kadınlarda Doğu Anadolu Bölgesinde yüksek, diğer bölgelerde ise erkeklerde daha yüksek olarak saptandı. 24 yaş altı grubunda kadın intihar  oranı erkeklere göre daha yüksekken 25 üzeri yaş gruplarında erkeklerde  intihar oranı daha yüksek çıktı. 2003 yılındaki intihar olgularında  bölge ile neden ve nedeniyle cinsiyet arasında da önemli düzeyde ilişki  olduğu saptandı. 2003 yılında hastalık, öğrenim başarısızlığı ve ticari  başarısızlıktan intiharlar en önemli neden. Erkeklerde geçim zorluğu,  ticari başarısızlık en önemli intihar nedenleri. Kadınlarda ise aile  geçimsizliği ile hissi ilişki, istediğiyle evlenememe nedeniyle intihar  etme daha yüksek oranda. Ege Bölgesinde geçim zorluğu  nedeniyle intihar, Akdeniz Bölgesinde hastalık nedeniyle intiharlar, İç  Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde öğrenim başarısızlığı, Doğu Anadolu ve  Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise aile içi geçimsizlik en önemli  intihar nedenleri. Genel bir kavram olan aile  geçimsizliği, okuma ve yazma oranının düşüklüğü,, kırsaldan kente göç  olgusu, erken yaşta zorla evlendirilme, dini nikaha dayalı evlilikler, kız çocuklarının eğitime katılmasının zor olması veya engellenmesi hızlı sosyal değişimler  kitle iletişim araçları ile sunulan farklı bir kültürün yaşantılarıyla  çelişen genç kızların ataerkil toplum yapısının içinde kendi  gerçeklerini tolere edememe gibi sosyo-kültürel nedenlere dayanıyor.

* - * - * 

  Türkiye'de intihar  edenlerin oranının son on yılda yüzde 35 oranında arttığı belirlendi. On  yıl önce, yüz binde 2.09 olan intihar oranı, yüz binde 2.89'a yükseldi.  İntihar biçimleri arasında ilk sırayı kendini asmak, ikinci sırayı ise  Devlet Bakanı Hikmet Uluğbay örneğinde olduğu gibi ateşli silah  kullanmak geliyor. En çok intihar edenlerin 15-24 yaş  grubundakiler olduğunu gösteren verilere göre, intihar oranın en düşük  olduğu bölge Lazların yoğun bulunduğu Karadeniz, en çok intihar olayının  yaşandığı bölge ise efeler diyarı Ege bölgesi. Öğrenim durumuna göre en az intihar  edenlerin üniversite mezunları olduğu belirlenirken, evlilerde intihar  oranı bekârlara kıyasla daha yüksek. İntihar nedenleri arasında ise ilk  sırayı hastalık, ikinci sırayı ailede geçimsizlik ve geçim sıkıntısı  alıyor. İntiharlar en çok mayıs ve temmuz aylarında yoğunlaşıyor. Devlet İstatistik Enstitüsü'nün  (DİE) 'Hayat İstatistikleri' başlıklı çalışmaları arasında 'intihar  istatistikleri' önemli yer tutuyor. DİE'nin bu konuyla ilgili yayımlanan  son verileri 1996 yılına ait.  Aynı çalışmada geriye dönük 10 yıllık  dönemle ilgili bilgiler de bulunuyor.

 İntihar Biçimleri

  İntihar  biçimleri arasında ilk sırayı kendini asmak, ikinci sırayı ateşli silah  kullanmak alıyor. Tüm intihar vakaları arasında kendini asarak intihar  edenlerin oranı yüzde 49.6, ateşli silah kullananların oranı yüzde 21.5, kimyevi maddeyle intihar edenlerin oranı yüzde 13.5 382 kişi silahla intiharı seçmiş  yüksekten atlayanların oranı yüzde 9, kendini suya atanların oranı ise  yaklaşık yüzde 3. İstatistiklere göre, bir yılda 900 kişi kendini asmış,  246 kişi kimyevi maddeyle intihar etmiş, 164 kişi kendini yüksekten  atmış, 54 kişi kendini suya bırakmış,, 10 kişi kendini yakmış, 19 kişi  kesici alet kullanmış, 14 kişi havagazı veya tüpgazla intihara yönelmiş,  24 kişi ise kendini tren veya başka motorlu taşıt altına atmış.

Geçinemeyince intihar- İntihar nedenleri üzerine yapılan çalışmaya göre ise, hastalık nedeniyle intihar edenler ilk,
- Aile geçimsizliği nedeniyle intihar edenler ikinci,
- Geçim zorluğu nedeniyle intihar edenler ise üçüncü sırada yer alıyor.
- İstatistiklerde 'hissi ilişki ve istediğiyle evlenememe' yüzünden intihar edenlerin oranı yüzde 11.1
-  Öğrenim başarısızlığı nedeniyle intihar oranı yüzde 3.8, ticari  başarısızlık nedeniyle intihar oranı ise yüzde 3.3 olarak gösteriliyor.
Genç kızlar | Genç erkekler

  Türkiye'de intihar edenlerin yaş  gruplarına göre dağılımı, en çok genç yaştakilerin intihar ettiklerini  ve kadınların erkeklere kıyasla daha genç yaşta intihara yöneldiklerini  gösteriyor. İntihar eden 1815 kişiden 1122'si erkek, 693'ü  ise kadın. İntihar edenler arasında en kalabalık grubu 653 kişiyle  15-24 yaş grubundakiler oluşturuyor. Bu grubu 390 kişiyle 25-34 yaş  grubundakiler izliyor. En az Karadeniz'de

  Karadeniz'de yıl  içinde intihar oranı yüz binde 1.74 olurken, bu rakam Ege bölgesinde  yüz binde 4.07. Yıl içinde yaşanan 1815 intihardan 479'u Marmara, 347'si  Ege, 259'u Akdeniz, 340'ı İç Anadolu, 140'ı Karadeniz, 118'i Doğu  Anadolu, 132'si ise Güneydoğu Anadolu bölgesinde gerçekleşmiş. 1987'de  intihar edenlerin sayısı 1098 iken, bu sayı 1996'da 1815'e yükselmiş. Veriler, intihar eden evlilerin  oranının hiç evlenmemişlere oranla yüksek olduğunu gösteriyor. Bir yılda  intihar edenlerin 875'inin evli, 769'unun hiç evlenmemiş, 79'unun  boşanmış olduğu, 92'sinin ise eşinin öldüğü belirlenmiş.

Eğitim ve mesleklere göre

  DİE, intihar edenleri öğrenim  durumu ve mesleklerine göre de incelemiş. Buna göre intihar edenler  arasında okuma-yazma bilmeyenlerin oranı erkeklerde yüzde 5.9,  kadınlarda 17.6. İntihar edenlerden  ilkokul mezunlarının oranı yüzde 50 iken, yüksekokul mezunlarında erkeklerde yüzde 6, kadınlarda 2.6 olarak hesaplanmış. İntihar edenler arasında en  kalabalık meslek grubunu 1815 kişi arasında 1076 kişiyle ev kadını,  emekli, irat sahibi ve öğrencilerin dahil olduğu grup oluşturuyor.

Temmuz'a dikkat!

  İstatistikler, intiharların en çok  mayıs ve temmuz aylarında yoğunlaştığını gösteriyor. DİE'nin son  verilerine göre bir yıldaki 1815 intihar vakasının 185'i temmuz, 184'ü  ise mayıs ayında gerçekleşmiş. Mart ayında 168, şubatta 139, haziranda  161, nisanda 157, ocakta 147, ekimde 145, eylülde 135,  kasım ve aralıkta 134'er ağustosta ise 126 kişi intihar etmiş.

* - * - *

     

İntihar bireyin sessiz haykırışı

  Muğla Valiliği  bünyesinde kurulan “İntihar ve İntihar olaylarını Araştırma Komisyonu”,  son yıllarda Türkiye’de intihar oranlarının hızla arttığı uyarısı  yapıyor. Doç. Dr. Nurgün Oktik’e göre, Türkiye’de intihar ve intihar  girişimleriyle ilgili veriler yetersiz ve bu durum, sorunun büyüklüğünü  gizliyor. Muğla Valiliği tarafından 4 yıl  önce kurulan “İntihar ve İntihar olaylarını Araştırma Komisyonu” Başkanı  Doç. Dr. Nurgün Oktik çalışmanın sonuçlarını açıkladı. Muğla Üniversitesi Öğretim Üyesi ve  Muğla Valiliği İntihar ve İntihar Olaylarını Araştırma Komisyonu  Başkanı Doç. Dr. Nurgün Oktik, 4 yıl boyunca devam eden ve önümüzdeki  günlerde kitap olarak yayınlanacak araştırmanın Türkiye ve dünya ile  ilgili istatistiki sonuçlarını açıkladı. Çalışmanın amacının son yıllarda  Türkiye’de ve Muğla’da hızla artış gösteren intihar ve intihar  girişimleri konusunda genel bilgileri ve intihar ve intihar  girişimlerinin nedenlerini araştırmak olduğuna işaret ederek şöyle  konuştu: “Bu çalışma kapsamında henüz ülkemizde ciddi boyutlarda  oluşturulmamış,   ‘İntihar Girişimleri Veri Tabanı’ uygulaması Muğla’da başlatılmıştır. Bu çalışmadaintiharda  bulunan 32 kişinin yakınları ve intihar girişiminde bulunan 222 kişi  ile yapılan görüşmelerden hareket edilerek oluşturulan veri tabanı ve  çözüm önerileri, ülkemizin diğer bölgeleri için de örnek teşkil edecek  bilgilere sahiptir.”Derleme
Linkback: İntihar ve İntihar İstatistikleri


  • Android version: Android 10
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
  • Gösterim 1,343 
  • Haber Köşesi (Herşey)
  • 0 Yanıt

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

Yasal Uyarı

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Replikacep.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Replikacep.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.