Asgari Geçim İndirimi 2017, Agi 2017

Başlatan Tekyürek, 17 Ocak 2017, 00:56:49

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

2017 yılı Asgari Ücret Net Asgari geçim indirimi Dahil 1.404,06 TL - Brüt 1.777,50 TL dir. Asgari ücretten AGİ tutarını düştükten sonra kalan net asgari ücret ise 1.270,75 TL dir. Bu tutara asgari geçim indirimi tutarı dahil edilir ve çalışana ödenecek ücret belirlenir.

Buna göre 2017 Asgari Geçim İndirimi  ( AGİ ) Tutarları

Asgari Geçim İndirimi ( AGİ ) tutarları yılın ilk yarısı için geçerli olan Asgari Ücret tutarı üzerinden hesaplanarak tüm yıl için uygulanmaktadır.

Asgari Geçim İndirimi tutarlarının 1.Dönem Asgari Ücret tutarlarından hesaplanması nedeni ile iki sonuç elde edilir.

    1- 2017 yılında ikinci dönemde asgari ücret tutarında bir değişiklik olsa bile asgari geçim indirimi tutarları yılın ikinci yarısında değişmez.
    2- Asgari ücret  maaş alan bekar bir çalışanla, 5.000 TL maaş alan bekar bir çalışanın asgari geçim indirim tutarları aynıdır.


Buna göre çalışanların asgari geçim indirimi tutarları

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TABLOSU


Bekar Çalışan133,31 TL
Evli ve Eşi Çalışan133.31 TL
Evli, Eşi Çalışan ve 1 Çocuk Sahibi153.30 TL
Evli, Eşi Çalışan ve 2 Çocuk Sahibi173.30 TL
Evli, Eşi Çalışan ve 3 Çocuk Sahibi199.96 TL
Evli, Eşi Çalışan ve 4 Çocuk Sahibi213.30 TL
Evli ve Eşi Çalışmayan159.97 TL
Evli, Eşi Çalışmayan ve 1 Çocuk Sahibi179.97 TL
Evli, Eşi Çalışmayan ve 2 Çocuk Sahibi199.96 TL
Evli, Eşi Çalışmayan ve 3 Çocuk Sahibi226.63 TL
Evli, Eşi Çalışmayan ve 4 Çocuk Sahibi226.63 TL
2017 Yılında Çalışanın Eline Geçecek AGİ ( Asgari Geçim İndirimi ) Dahil Asgari Ücret


Aşağıdaki tablo çalışanın eline geçecek 2017 Asgari Geçim İndirimi dahil asgari ücret tutarlarını yer almaktadır.
DURUMNET TUTARAGİ AGİ DAHİL TUTAR
Bekar Çalışan1.270,75 TL133,31 TL1.404,06 TL
Evli ve Eşi Çalışan1.270,75 TL133.31 TL1.404,06 TL
Evli, Eşi Çalışan ve 1 Çocuk Sahibi1.270,75 TL153.30 TL1.424,05 TL
Evli, Eşi Çalışan ve 2 Çocuk Sahibi1.270,75 TL173.30 TL1.444,05 TL
Evli, Eşi Çalışan ve 3 Çocuk Sahibi1.270,75 TL199.96 TL1.470,71 TL
Evli, Eşi Çalışan ve 4 Çocuk Sahibi1.270,75 TL213.30 TL1.484,05 TL
Evli ve Eşi Çalışmayan1.270,75 TL159.97 TL1.430,72 TL
Evli, Eşi Çalışmayan ve 1 Çocuk Sahibi1.270,75 TL179.97 TL1.450,72 TL
Evli, Eşi Çalışmayan ve 2 Çocuk Sahibi1.270,75 TL199.96 TL1.470,71 TL
Evli, Eşi Çalışmayan ve 3 Çocuk Sahibi1.270,75 TL226.63 TL1.497,38 TL
Evli, Eşi Çalışmayan ve 4 Çocuk Sahibi1.270,75 TL226.63 TL1.497,38 TL

Asgari Geçim İndirimi Nedir ?

Asgari Geçim İndirimi , bireyin veya geçim düzeyini sağlayacak bölümün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılmasıdır. Başka ifadeyle devletin bir çalışana bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak, çalışanın ödediği gelir vergisinin çalışana iade edilmesidir.
Asgari geçim indirimi, ücretleri gerçek usulde vergilendirilen hizmet erbabın gerçek kişiler yararlanabilir. Asgari geçim indirimini şirketlerin ödememesi gibi bir durum söz konusu değildir, çünkü bu durum devletle çalışan kişi arasında bir durumdur burada şirket sadece aracı görevi üstlenir.
Asgari geçim indiriminin tutarının belirlenmesinde çalışanın beyanı esas alınır. Ve sorumluluk beyanı esas eden çalışana aittir. Yanlış beyan edilmesi durumunda yersiz ödenen Asgari geçim indirimi tutarı yasal faizi ile birlikte çalışandan alınır. ( Örneğin evli ve eşi çalışan bir şahıs beyanında evli olduğunu eşinin çalışmadığını bildirirse ödenecek AGİ tutarı artacaktır ve asgari geçim indirimi ödemesi bu tutar üzerinden yapılacaktır. Daha sonradan bu durumun ortaya çıkmasında fazla yapılan ödemeler beyan eden şahıstan faizi ile birlikte geri alınır )
Asgari geçim indirimi, Gelir Vergisi Kanunu ile düzenlenmiş, işyerindeki işçi sayısına bakılmadan ve tüm çalışanlara durumlarına göre ( Bekar, Evli, Eşin çalışıp çalışmadığına göre, çocuk sayılarına göre ) farklı tutarlarda yapılması gereken bir ödemedir.
Asgari Geçim İndirimi Uygulaması
Asgari Geçim İndirimi  ( AGİ ); ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yapin yıllık brüt tutarının;

     
 • mükellefin kendisi için % 50'si

 •    
 • çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u

 •    
 • Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere;  ilk iki çocuk için % 7,5  üçüncü çocuk için % 10 diğer çocuklar için % 5'idir.

Çocuk:  Mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocuklar.
Eş: aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişiler.
DİKKAT.. Kanuni düzenlemede ücretlinin kendisi, eşi ve çocukları dışında bir kişinin asgari geçim indiriminden yararlanacağına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle, ücretlinin anne veya babasına sağlık güvencesi yönünden bakmakla yükümlü bulunması farklı bir konu olup, bu durumun asgari geçim indirimi sistemiyle bir ilişkisi bulunmamaktadır.
Asgari Geçim İndirimi uygulamasında eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilir. İndirim, oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır.
Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile  gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın ( % 15 )  çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.
Asgari Geçim İndirimi oranı % 85 geçemez
Örneğin eşi çalışmayan 5 çocuklu bir kişinin Asgari Geçim İndirimi ; eşi için % 50,  birinci ve ikinci çocuk için toplam % 15 üçüncü çocuk için % 10 dört  çocuk için % 5 ve beşinci çocuk için  % 5 dir ve  buna göre toplam Asgari Geçim İndirimi oranı % 85 olur. Eğer bu kişinin 6 çocuğu olsaydı yine değişen bir durum söz konusu olmayacak Asgari Geçim İndirimi oranı % 85 olarak kalacaktı.
ÖNEMLİ

     
 • Emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul edilir.

 •    
 • Sadece aktif ücretli olarak çalışan eş, çalışan eş statüsündedir. Örneğin eşi serbest avukat olarak çalışıyorsa bu eş, asgari geçim indirimin hesabında çalışmayan eş olarak dikkate alınır.

 •    
 • Boşananlar için ise indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır.

 •    
 • İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medeni hali ve aile durumu esas alınır.

 •    
 • Raporlu ve izinli olunan dönemde de ücret alınması ve bu ücretten gelir vergisi kesilmesi halinde asgari geçim indiriminden yararlanılabilir. Ancak ücretsiz izinli olunan dönemde gelir vergisi kesintisi yapılmadığı için asgari geçim indiriminden yararlanılamaz.

 •    
 • Yıl içinde işyeri ve işvereni değişen ücretliler, yeni işyerlerinde veya işverenleri nezdinde çalışmaya başladıkları aydan itibaren asgari geçim indiriminden yaralanmaya devam ederler.

 •    
 • Engellilik indirimi bulunan ücretlinin gelir vergisi matrahı hesaplanırken engellilik indirimi de mahsup edilecek, engellilik indiriminin mahsubundan sonra kalan gelir vergisi matrahı üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarından da yıllık asgari geçim indirimi tutarının 1/12'si mahsup edilecektir. Mahsup edilecek tutar, kalan gelir vergisi tutarını aşamayacak ve asgari geçim indirimi farkı diğer dönemlerde de değerlendirilmeyecektir. Ödenecek asgari geçim indirimi tutarı, aylık asgari ücret üzerinden hesap edilen vergiden fazla olamaz.

 •    
 • Aynı zamanda birden fazla işverenden ücret alınması halinde, asgari geçim indirimi uygulaması, en yüksek ücretin elde edildiği işveren tarafından gerçekleştirilecektir.. En yüksek ücretin hangi işverenden alınacağının belli olmaması halinde, indirimden yaralanacağı işvereni ücretli kendisi belirleyecektir.

 •    
 • Ücretli olarak çalışıp gerçek usulde ücret geliri elde eden bir kişinin, bir şirketinin olması veya bir şirkete ya da ücret geliri elde ettiği şirkette ortak olması halinde genel hükümlere uymak kaydıyla asgari geçim indiriminden yararlanmasına engel değildir

Asgari Geçim İndirimi ( AGİ ) Oranları


İNDİRİME  ESAS
ORANIMEDENİ DURUMU
50,0%BEKAR
60,0%EŞİ ÇALIŞMAYAN ÇOCUKSUZ
67,5%EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU
75,0%EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU
85,0%EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU
85,0%EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU
50,0%EŞİ ÇALIŞAN ÇOCUKSUZ
57,5%EŞİ ÇALIŞAN  1 ÇOCUKLU
65,0%EŞİ ÇALIŞAN  2 ÇOCUKLU
75,0%EŞİ ÇALIŞAN  3 ÇOCUKLU
80,0%EŞİ ÇALIŞAN  4 ÇOCUKLU
85,0%EŞİ ÇALIŞAN  5 ÇOCUKLU
85,0%EŞİ ÇALIŞAN  6 ÇOCUKLU
Asgari Geçim İndirimi Hesaplama Uygulamaları
Örnek 1
Ali bey,  aylık brüt asgari ücret olan 1.777,50 TL ye çalışmaktadır. Kenan bey, evli eşi çalışmıyor, 2 tane çocukları vardır. Asgari Geçim İndirimi ( AGİ ) tutarı ne kadardır ?
Öncelikle oranı bulalım

     
 • Kendisi için % 50

 •    
 • çalışmayan eşi için % 10

 •    
 • 1.çocuk için % 7,5

 •    
 • 2.çocuk için % 7,5

Asgari Geçim İndirimi ( AGİ ) Oranı = % 75
Asgari Geçim İndirimi ( AGİ ) Tutarı =  Asgari Brüt Ücret X  0.15 X Asgari Geçim İndirimi ( AGİ ) Oranı
AGİ Tutarı = 1.777,50 TL   X 0.15 X 0.75
AGİ Tutarı = 199,96 TL
Örnek 2
Kemal bey, aylık brüt ücret 4.000 TL ya çalışmaktadır. Onur bey evli eşi çalışmıyor, 1 çocukları vardır. Asgari Geçim İndirimi ( AGİ ) tutarı ne kadardır ?
Öncelikle oranı bulalım

     
 • Kendisi için % 50

 •    
 • çalışmayan eşi için % 10

 •    
 • 1.çocuk için % 7,5

Asgari Geçim İndirimi ( AGİ ) Oranı = % 67,5
Asgari Geçim İndirimi ( AGİ ) Tutarı =  Asgari Brüt Ücret X  0.15 X Asgari Geçim İndirimi ( AGİ ) Oranı
AGİ Tutari = 1.777,50 TL  X 0.15 X 67,5
AGİ Tutari = 179,97  TL
Örnek 3
Mehmet bey, aylık brüt ücret 5.000 TL ya çalışmaktadır. Ahmet bey,  evli eşi çalışmıyor ve çocukları yoktur. Asgari Geçim İndirimi ( AGİ ) tutarı ne kadardır ?
Öncelikle oranı bulalım

     
 • Kendisi için % 50

 •    
 • çalışmayan eşi için % 10

Asgari Geçim İndirimi ( AGİ ) Oranı  = % 60
Asgari Geçim İndirimi ( AGİ ) Tutarı =  Asgari Brüt Ücret X  0.15 X Asgari Geçim İndirimi ( AGİ ) Oranı
AGİ Tutari = 1.777.50 TL  X 0.15 X 0.60
AGİ Tutari = 159,97 TL


Linkback: Asgari Geçim İndirimi 2017, Agi 2017


 • Android version: Android 10
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Uye ol Veya Giris yap
 • Gösterim 882 
 • Haber Köşesi (Herşey)
 • 1 Yanıt
Bozdur bozdur harca. Agi başladı başlayalı birkere alamadık talep ettiğimizdeyse maaşınızın içinde cevabı aldık fiş toplayınca en azından azçok alabiliyorduk geçte olsa.
 • Android version: Android
 • LCD Driver IC: Lcd


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter Paylaş whatsapp

Yasal Uyarı

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Replikacep.com sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.Knın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur.Replikacep.com hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim sayfamızdan bize bildirdikten en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.